راهبرد مشارکت مصوب بهزیستی استان کرمان :

 

-این اداره کل درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه سلامت اجتماعی  نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی جامعه هدف خویش را تامین نماید.

2-در جهت خدمت رسانی بهتر ، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران ،اداره کل بهزیستی استان  امکان ثبت شکایات ،ارائه انتقادات و پیشنهادات و نظر سنجی را درسایت فراهم نموده است.

3-دراین تارنما سعی شده کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات تارنما، دسترس پذیری تارنما ، دسترس پذیری اطلاعات، بیانه حریم خصوصی و بیانیه سطح توافق خدمات ایجاد گردد.

4-اصلاح و بهبود روشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین از طریق سایت، ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این سازمان بوده است.

5-اهمیت به اطلاع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطلاعیه ها و ….درسایت سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان مطرح شده است.

6- شماره تماس و ایمیل مسئولین در سایت و فعالیت تلفن گویای اداره کل بهزیستی استان از سایر اقدامات جهت تسهیل ارتباط جامعه هدف با  مسئولین می باشد.

7-درج میز خدمت الکترونیک در سایت اداره کل بهزیستی کرمان نیز از جمله فعالیتهای این اداره کل جهت ارائه خدمات غیرحضوری به اقشار تحت پو شش بهزیستی استان می باشد.

8-شماره تماس روابط عمومی آدرس اداره کل  اداره جهت ارتباط با کارکنان در سایت درج گردیده است.

9-سامانه پاسخگویی به شکایات جهت ثبت و پیگیری شکایات و سامانه پیشنهادات و انتقادات جهت ارائه انتقاد و پیشنهاد در سایت درج گردیده است.

10. در جهت خدمت رسانی بهتر، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران، امکان نظرسنجی را در سایت بهزیستی استان از طریق سامانه نظام پیشنهادات و ثبت درخواست مراجعین فراهم نموده است.

11.در سایت بهزیستی استان سعی شده است تا کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات، دسترس پذیری، دسترس پذیری اطلاعات و سایر استانداردهای مربوطه رعایت گردد.

12. اصلاح و بهبود روش های ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین در سایت در معرض نمایش و دسترسی مراجعین قرار گرفته و همواره مدنظر مسئولین این سازمان بوده است.

13. اهمیت به اطلاع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطلاعیه ها و … در سایت سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان مطرح شده است.

14. دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها در سایت سازمان فراهم شده است.

15. در سایت سازمان دسترسی به سامانه های خدمات الکترونیکی از قبیل سامانه دانشجویان ، مشاوره اینترنتی ، پاسخگویی به شکایات ، پرداخت آنلاین هدایا ، ثبت پیشنهادات ، ثبت درخواست مراجعین ، مشاوره ژنتیک ، ثبت و رهگیری شکایات طراحی و پیاده سازی گردیده است.

16. زمینه دریافت ثبت درخواست مراجعین در سامانه request.behzisti.net و پاسخگویی به آنها ایجاد شده است.

17. در سایت سازمان امکان دسترسی و مشاهده کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و موجود می باشد.