جلسه هماهنگی امور مناسب سازی محیط شهری به منظور حضور آسان معلولین در محل فرمانداری شهر راور برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، با حضور  فرماندار  ،شهردار و رئیس شورای شهر راور ،مشاور مدیر کل بهزیستی کرمان در امور معلولین ،  کارشناس مناسب سازی بهزیستی استان و   رئیس اداره بهزیستی راور جلسه هماهنگی امور مناسب سازی محیط شهری برگزار شد.
در این جلسه فکری مشاور مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تأکید بر اجرای بحث مناسب سازی در سطح شهر ها بویژه مکانهای پر تردد گفت: بی شک با همکاری تمام نهادها و ارگانها است که می توان شاهد حضور پررنگ معلولین ،سالمندان و جانبازان در فعالیتهای مختلف اجتماعی بود .

وی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته از سوی بهزیستی تاکنون اقدامات موثری در بحث مناسب سازی انجام شده، اما هنوز تا رسیدن به

نقطه ایده ال باید تلاشهای فراوانی انجام داد  .
وی از فرماندار،شهردار و رئیس شورای شهر راور خواست تا در کنار بهزیستی با جدیّت بحث مناسب سازی عمومی را دنبال کنند تا در آینده نزدیک شاهد اجرای صددرصدی این قانون در جامعه باشیم.
عارفی فرماندار راور نیز در این جلسه با اشاره به مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در بحث مناسب سازی ،عدم حضور پررنگ معلولین و جانبازان را در جامعه بدلیل نبود معابر و محیط های شهری مناسب را شایسته جامعه اسلامی که تأکید مکرر در خصوص رسیدگی به امور مجروحین جنگی ،معلولین و سالمندان دارد ،ندانست .
فرماندار راور در این جلسه با تکلیف خواندن رسیدگی به امور معلولین ،قول هر گونه همکاری در خصوص مناسب سازی محیط های شهری راور را داد .
بر پایه این خبر پس از بحث و بررسی کارشناسی موضوع و بررسی زمینه های همکاری مشترک فرمانداری ،شهرداری ،شورای شهر و بهزیستی مقرر شد تا طی سال جاری خیابان اصلی شهر راور جهت تردد آسان معلولین مناسب سازی شود و اقدام لازم جهت رفع موانع و انجام مناسب سازی در دیگر نقاط شهر راور طی یک برنامه زمانبندی صورت گیرد .