نام: عباس     نام و نام خانوادگی : صادق زاده  

– سوابق اجرایی

1-    رئیس اداره اوقاف زرند    1/1/71    3/8/78
2-    رئیس اداره پذیرش و هماهنگی اداره کل بهزیستی        
3-    سرپرست اداره خدمات اداره کل بهزیستی     79/3/17  لغایت 79/5/5
4-    سرپرست بهزیستی شهرستان کرمان  79/5/5 لغایت    85/1/1
5-    رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان    رسمی 85/1/1 لغایت    85/5/5
6-    معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان 85/5/5 لغایت    86/2/26
7-    مدیرکل بهزیستی استان کرمان  86/2/26 لغایت          88/11/1
8-    رئیس مرکز جامع علمی و کاربردی بهزیستی  26/2/ 86    89/6/1

   – انتشارات و مقالات
1-    بررسی و مقایسه ساگازی اجتماعی بین دختران مراکز شبه خانواده با دختران معمولی (82)
2-    بررسی و مقایسه مفهوم بقاء طول در کودکان 6 و 7 ساله براساس نظر پیاژه
3-    بررسی تعدادی از عوامل فرار دختران از خانه (82)
4-    شناخت سیر تکوینی رشد جسمی و اجتماعی کودکان
5-    وضعیت روانی نوجوانان مراکز شبه خانواده در شهرستان رفسنجان براساس پرسشنامه شخصیتی MMPI
6-    بررسی پدیده آمار طلاق در شهرستان زرند (83)
7-    بررسی مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی خانواده های یتیم و عادی (85)
8-    بررسی و میزان مشکلات خانوادگی کودکان عقب مانده ذهنی و شناسایی عوامل مرتبط با آن
9-    بررسی عوامل موثر بر خودکشی (خودسوزی) در کرمان
10-    بررسی و مقایسه آگاهی و نگرش والدین دارای معلول ذهنی و والدین بدون معلول ذهنی (82)
11-    ترجمه مقاله عدالت اداری در مدارس
12-    ترجمه مقاله تاثیر عدالت مفهومی بر روی واکنشهای احساسی مصرف کنندگان
13-    بررسی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی و فرسودگی شغل کارکنان سازمان بهزیستی کرمان
14-    بررسی عوامل موثر در عزت نفس مدیران مدارس کرمان
15-     بررسی مهارتهای ارتباطی مدیران و عزت نفس کارکنان و تاثیر آن در موفقیت سازمانی
16-     مروری بر مدیریت توسعه در ایران چاپ شده در مجله علمی اکونومیست
همکاری در تهیه و تدوین رشته مددکاری پودمانی مراکز علمی و کاربردی کشور