نام : عليرضا
نام خانوادگي: اسدي
درجه علمی : دکترای تخصصی
 شماره تلفن محل كار با كد شهر و كشور : 03432132205 (98+)
شماره نمابر :03432132205   
آدرس پست الكترونيكي : alirezaassadi700@yahoo.com

سوابق : تدریس
سال تدريس                       محل تدريس            مقطع تحصيلي                                                         عنوان درس ارائه شده
1387-1390                   دانشکده تربيت بدني       كارشناسي ارشد  اسيبهاي ورزشي                               حركت درماني در اسيبهاي ورزشي
1387-1390                   دانشکده تربيت بدني      كارشناسي ارشد  اسيبهاي ورزشي                               توانبخشي در اسيبهاي ورزشي
                                  دانشکده پيراپزشکی       كاشناسان بهداشت عمومي                                            اصول توانبخشي
                                  دانشکده پيراپزشکی        كاشناسان بهداشت عمومي                                           اصول توانبخشي
1387-1390    دانشکده علمي كاربردي بهزيستس      کاردانی رشته های مربيان پيش از دبستان                      جمعیت شناسی و تنظیم خانواده
1387-1390    دانشکده علمي كاربردي بهزيستس       کاردانی مددكاري                                                    جمعیت شناسی و تنظیم خانواده
1387-1390    دانشکده علمي كاربردي بهزيستی       کاردانی رشته های مربيان معلولين ذهني                      اصول توانبخشي در معلولین ذهني
1386-1390    دانشکده علمي كاربردي بهزيستی        کاردانی رشته های مربيان معلولين ذهني                               آشنایی با معلولیت های ذهنی

      
مقالات منتشر شده
    سال چاپ    شماره صفحه    جلد    نام نشريه    نويسندگان    عنوان مقاله
1383    136-140    دوره یازدهم     مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان    نیلوفر بزاززادگان، دکتر نوشین میرحسینی،دکتر حسن ضیاالدینی، دکتر علیرضا اسدی ،دکتر کیمیا کهریزی ،ساناز ارژنگی ،اکرم آستانی،مرضیه محسنی،یاسر ریاض الحسینی    وفور نسبی جهش(35delG) در ژنGjB2 در جمعیت ناشنوایان غیر سیندرومی جسمی مغلوب استان کرمان
    Dr.K.shafiee,
Dr.A.assadi,
Dr.B.sedigi    Peripheral nerve palsy in bam earth quake victims
2002    87-89    27    IJMS    Dr.H,eskandery
Dr.M.shahabi, Dr.A.assadi    Evaluation of Carpal Tunnel Syndrome
by Laser Doppler Flowmetry

2006    59-62    46    Electromyography clinical electrophysiology    N Ahrari, N Zangiabadi, A Asadi, A Sarafi Nejad    Prevalence and distribution of peripheral nerve injuries in victims of Bam earthquake
1383    39-48    39    مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران    دکتر فرین رشید فرخی
دکتر علیرضا اسدی،دکتر وحید معاضد    
بررسی رابطه میزان روی سرم و نوروپاتی محیطی در بیماران همودیالیزی مزمن

1391    267-229    33    فصلنامه پژوهشگران فرهنگ    علیرضا وحیدزاده-فاطمه عبدی-دکتررضاعباسی-دکترعلیرضااسدی-سیدحبیب ا…هاشمی نسب    بررسی رابطه کیفیت زندگی ومسئولیت اجتماعی بارویکردعاملیتی درشهرکرمان
مقالات ارائه شده در كنگره¬ها و همايش¬ها

سال ارائه    نحوه ارائه (سخنراني، پوستر)    محل برگزاري    عنوان كنگره¬ و همايش¬    نويسندگان    عنوان مقاله
1388    سخنرانی    شیراز    شانزدهمین کنگره انجمن ایرانی باروری    Dr.K.shafiee,
Dr.A.assadi,
Dr.B.sedigi    Peripheral nerve palsy in bam earth quake victims
1388    پوستر    یزد    سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر    Dr.H,eskandery
Dr.M.shahabi, Dr.A.assadi    Evaluation of Carpal Tunnel Syndrome
by Laser Doppler Flowmetry

و……