اعضاء شورای رفاه به همراه مهندس نجار استاندار کرمان  و سردار کرمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی پس از راهپیمایی روز قدس و انجام فریضه نماز جمعه به در خواستها ی مردمی پاسخ دادند .
در این جلسه که به منظور رسیدگی به درخواستها ی مردمی برگزار شد دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی و عضو شورای رفاه و تأمین اجتماعی استان نیز به تعدادی از نامه ها و درخواستهای مردمی که در ارتباط با سازمان بهزیستی بود، پاسخ داد .