دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان با صدور حکمی آزیتا سعیدی را به عنوان سرپرست معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان در مراسمی که با حضور دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی ، معاونین و جمعی از کارکنان حوزه امور اجتماعی برگزار شد، آزیتا سعیدی به عنوان سرپرست معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان معرفی شد. در این مراسم دکتر عباسی با تأکید بر  چند بخشی بودن فعالیتهای حوزه امور اجتماعی گفت: می توان با مدیریت علمی و تعامل با کارکنان فعالیتهای زیادی را در این حوزه انجام داد .
وی با ارایه توصیه های لازم برای پیشبرد برنامه ها و اهداف تعیین شده در معاونت امور اجتماعی از کارکنان این حوزه نیز خواست تا با برقرای ارتباط نزدیکتر و استفاده از تجارب علمی کارشناسان گامهای موثری دراین حوزه برداشته شود.
وی تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی را از مهمترین اهداف این معاونت برشمرد و اظهار داشت :تعامل سازنده با دستگاههای مرتبط می تواند راه را برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی هموار سازد.
مدیر کل بهزیستی توجه به نیازهای فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده را از دیگر اولویتهای حوزه معاونت اجتماعی عنوان کرد و افزود :  برای ایجاد آینده روشن برای این افراد باید از امروز برنامه ریزی کرد.
شایان ذکر است در پایان این مراسم با اهدا لوح سپاس از زحمات زهرا لری تقدیر و حکم آزیتا سعیدی به ایشان ابلاغ شد.