به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان در محل جهاد دانشگاهی استان کرمان ، اداره کل بهزیستی استان با شرکت در این نمایشگاه ، پژوهشها و دستاوردهای علمی خود را درحوزه های مرتبط با بهزیستی بویژه حوزه اجتماعی در معرض دید بازدید کنندگان ، محققان و پژوهشگران گذاشته است. 

بر پایه این خبر ، در غرفه شماره 16 این نمایشگاه بهزیستی کرمان با ارائه مقالات و پژوهشهای تخصصی که در قالب پوستر آماده شده است و همچنین ارائه کتابچه خدمت و کتابچه راهنمای CBR و… حضوری فعال دارد.
شایان ذکر است نمایشگاه پژوهشها و دستاوردهای علمی استان کرمان از امروز آغاز و تا 28 آذرماه ادامه دارد.