ششمین برنامه ملاقات عمومی مدیرکل بهزیستی کرمان در سال 90 صبح امروز در محل مرکز جامع توانبخشی شهر کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین ملاقات که با حضور دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی و مددکاران ویژه دفتر ارتباطات مردمی بهزیستی برگزار شد تعداد 31 نفر که طی هفته گذشته بصورت تلفنی درخواست خود را برای دیدار مستقیم با مدیرکل بهزیستی ارائه کرده بودند پس از گزارش گیری اولیه توسط مددکاران و خلاصه نویسی درخواست ، به بیان مشکلات و   خواسته های خود پرداختند که در هر مورد دستور لازم توسط دکتر عباسی صادر شد.
گفتنی است : برنامه ملاقات عمومی مدیرکل بهزیستی چهارشنبه هر هفته در محل مرکز جامع توانبخشی شهر کرمان برگزار می شود و کارشناسان دفتر ارتباطات مردمی و مددکاران ویژه با ثبت تمام درخواستها و مشخصات ملاقات کنندگان ، طی یک برنامه مدون پیگیریهای لازم را تا حصول نتیجه نهایی و ارائه خدمت قانونی و ارسال پاسخ منطقی به ایشان انجام می دهند.