شرايط پذيرش:

1-  معدل کل دیپلم در گواهی ارائه شده معتبر (گواهی موقت و یا اصل دیپلم) از طرف داوطلب باید با معدل اعلام شده در لیست سازمان سنجش مطابقت داشته باشد و چنانچه معدل فوق کمتر از معدل مندرج در لیست سازمان سنجش باشد مراکز حق ثبت نام ندارند ولیکن اگر معدل گواهی ارائه شده بالاتر از معدل مندرج در لیست مربوطه باشد، ثبت نام پذیرفته شدگان بلامانع است ثبت نام و ادامه تحصیل. دارندگان مدرک تحصیلی باارزش کاردانی (فوق دیپلم) و بالاترازآن ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) درصورت پذیرش آنان بلامانع است.

2-  پذیرفته شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نامنویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال پس از اعلام نتایج ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

3-  دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش محل تحصیل مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نامنویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است. درصورت تاخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب واحد با دلایل مستند، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی به اداره آموزش محل تحصیل اطلاع دهد

 

مدارک و شرايط لازم جهت ثبت نام

الف: مدارک عمومی

1- اصل و تصویر کارت ملی جهت مطابقت سه سري

2-   تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت سه سري

3-   دوازده قطعه عکس 4  * 3  همانند و تمام رخ (تهیه شده در سال جاری).

4-  اصل فرم استفاده از سهمیه شاغلین (فرم شماره 1) مندرج در دفترچه های راهنمای آزمون کاردانی و کارشناسی برای پذیرفته شدگانی که متقاضی استفاده از سهمیه شاغلین بوده اند و توسط مقام مسئول محل اشتغال تایید شده باشد.(ارائه سابقه بیمه برای اینگونه داوطلبین الزامی نیست )

5-   تصویرحکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل) و اصل آن جهت مطابقت.

6-  يک عدد پوشه فايلي

 

ب: مدارک اختصاصی

1-اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه (برای کلیه پذیرفته شدگان آزاد و شاغل )براي پذيرفته شدگان کارداني و اصل مدرک کارداني براي پذيرفته شدگان کارشناسي

2- فرم تاييديه معدل داخل دفترچه ثبت نام براي متقاضياني که هنوز اصل مدرکشان صدر نشده به همراه گواهي موقت

3-کارت پايان خدمت و يا معافيت دائم براي دانشجويان پودماني. کارت پايان خدمت،معافيت دائم،معافيت تحصيلي براي دانشجويان ترمي

4– تاييديه تحصيلي

5– ريز نمرات دوره کارداني براي دانشجويان کارشناسي ناپيوسته