ردیف عنوان کارگاه آموزشی محل برگزاری  تعداد شرکت کننده مدت برگزاری
1- مهارتهای زندگی مقطع پیش دبستان ویژه مهدهای خصوصی دانشکده علوم بهزیستی کرمان  2 کارگاه آموزشی به تعداد 183 نفر 6 روز در تاریخهای 9و10و11 آذرماه 1388  و 11و12و13 اسفندماه 88
2- مهارتهای زندگی مقطع راهنمایی سالن آموزش اداره کل آموزش و پرورش کرمان 3 کارگاه آموزشی به تعداد 135 نفر 9 روز در مهر ماه  1388
3- مشارکت اجتماعی استان لرستان 10 نفر از استان کرمان  2روز  11 و12 مرداد ماه 87 
4- پژوهش در مطالعات اجتماعی استان کرمان 2 نفر  4 روز
5- ظرفیت سازی پایگاه سلامت اجتماعی استان هرمزگان 3 نفر 3 روزه  3و4و5 و6 اسفندماه  
6- آموزش پیش از ازدواج استان کرمان 1 نفر 4 روز 14 تا 17 مهرماه
7-  آموزش پیش از ازدواجآموزش پیش از ازدواجآموزش پیش از ازدواج  دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستیدانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی 35   نفر35   نفر47   نفر 26 ساعت32 ساعت16 ساعت
8- آموزش زندگی خانواده آموزش زندگی خانوادهآموزش زندگی خانواده  دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستیدانشکده توانبخشی و علوم بهزیستیدانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی 32   نفر35   نفر28   نفر 16 ساعت16 ساعت16 ساعت
9- آموزش مهارتهای زندگی ویژه بزرگسالان در محیط کار  دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی 24 نفر 16 ساعت
10- آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویی آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویی  دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی 32 نفر 30 نفر 24 ساعت 24 ساعت