عملکرد دفتر معلولیتهای معاونت امور فرهنگی و  پیشگیری استان کرمان  سال 1387 الف : طرح پیشگیری از تنبلی چشم

تعداد کودکان 6- 4 ساله 87 تعداد کودکان تحت پوشش درصد تحت پوشش تعداد مراکز سنجش بینایی تعداد مربیان تعداد بازدیدها تعداد کارگاههای برگزار شده تعداد کودکان معاینه شده  سالم تعداد کودکان مشکوک
103955 81453 80% 1709 2335 32 مرتبه ( بازدیدهای استانی از شهرستانها ) 42 75918 5535

 ب : طرح تعیین دقت روایی در معاینه کنندگان سطح اول

معاینه کنندگان سطح اول اپتومتریست
تعداد کودکان معاینه شده کودکان مشکوک تشخیص داده شده کودکان سالم تشخیص داده شده کودکان معاینه شده بیمار سالم
1004 113 891 289 81 208

 ج : طرح بررسی مقایسه ای دو روش تشخیص چارت E  و دستگاه غربالگری بینایی در تشخیص آمبلیویی و سایر اختلالات بینایی کودکان 4 تا 6 ساله

تعداد کودکان معاینه شده تعداد کودکان سالم تشخیص داده شده تعداد کودکان مشکوک تشخیص داده شده
مربی اپتومتریست دستگاه غربالگری E  چارت اپتومتریست دستگاه غربالگری E  چارت اپتومتریست دستگاه غربالگری
120 120 120 110 108 88 10 12 32

 

تعداد مشاوره  ژنتیک انجام شده تعداد مراکز تعداد مراکز دریافت کننده یارانه ( غیر دولتی )
مرکز دولتی مرکز غیر دولتی جمع کل غیر دولتی دولتی
788 1962 2750 5 مرکز 1 مرکز 4 مرکز

 ب : جدول کمک هزینه آزمایش ژنتیک

تعداد آزمایشگاه طرف قرار داد تعداد آزمایشات انجام شده ( بریال ) اعتبار تخصیص یافته ( بریال ) اعتبارات هزینه شده ( بریال )
2 456 480000000 480000000

 ج : کارگاههای برگزار شده :

عنوان کارگاه اعتبار تخصص یافته ( بریال ) اعتبارات هزینه شده  ( بریال )
*دوره آموزشی 210 ساعته ویژه پزشکان عمومی 100000000 100000000
سمینار ژنتیک و طرح ژنتیک 160000000 160000000

 برنامه غربالگری کم کاری مادر زادی تیروئید نوزادان

تعداد کل موالید استان تعداد کودکان غربال شده درصد تحت پوشش اعتبار تخصیص یافته  ( بریال ) اعتبار هزینه شده  ( بریال )
54000 46492 87% 102841000 102841000

 برنامه ارتقاء توان ذهنی شیرخواران این برنامه با همکاری معاونت امور اجتماعی در شیرخوارگاهها جهت خانواده های فرزند پذیر اجرا میگردد

تعداد شیرخوارگاه تحت پوشش تعداد کل مربیان آموزش دیده تعداد کل خانواده های آموزش پذیر تعداد کتب تحویل داده شده اعتبار تخصیص یافته اعتبار هزینه شده
1 مرکز 5 نفر 91نفر 1040 جلد 11000000 11000000

برنامه غربالگری شنوایی  نوزادان و شیرخواران

تعداد موالید استان تعداد کودکان غربال شده درصد  تحت پوشش تعداد بازدید از مراکز غیر دولتی تعداد جلسات هم آموزی برگزار شده تعداد مراکز غیر دولتی فعال تعداد مراکز دریافت کننده هزینه خرید دستگاه اعتبارات تخصیص یافته( بریال ) اعتبارات هزینه شده( بریال )
دولتی غیر دولتی جمع کل دستگاه  OAE دستگاه AABR
54000 4879 7353 12232 235 8 نوبت 4 جلسه 5 5 2 ردیف 152000        385720000 ردیف 131500        160000000   ردیف 152000        385720000 ردیف 131500        160000000

  برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها با همکاری نهضت سواد آموزی

تعداد نوسوادان و کم سوادان تحت پوشش تعداد کل آموزش یاران نهضت سواد آموزی کتب منتشر شده تعداد عناوین چاپ شده اعتبارات تخصیص یافته ( بریال ) اعتبارات هزینه شده( بریال ) 
شهری روستایی جمع کل 
4125 6225 10350 600 1000 سری کامل ( 11000 جلد ) 11 عنوان 120000000 120000000

     « عملکرد طرح آموزش پیش  از ازدواج سال 87»P.M.E

آموزش گروه مخاطب تعداد کارگاه ToT تعداد مربیان آموزش  دیده انعقاد قرار داد تعداد بازدیدهای انجام شده توضیحات
40200 نفر 4 کارگاه 117 نفر 19فقره تفاهم نامه با دانشگاهها،آموزش و پرورش و مراکز مشاوره خصوصی 46 مورد راه اندازی تیم پروژه استانی انعقاد تفاهمنامه منطقه ای با سه استان هرمزگان ، یزد ، سیستان و بلوچستان اجرای طرح در 11 شهرستان استان برگزاری کارگاه آموزشی TOT   جهت شرکت اعضای تیم پروژه و کارشناسان استانهای همجوار

 «  عملکرد طرح آموزش  زندگی خانواده سال 87 »F. L.E

آموزش گروه مخاطب تعداد کارگاه ToT تعداد مربیان آموزش  دیده انعقاد قرار داد تعداد بازدیدهای انجام شده توضیحات
12600 نفر 3 کارگاه 95 نفر اداره کل  آموزش و پرورش مرکز مشاوره خصوصی و یک NGO  25 مورد برگزاری همایش یک روزه به مناسبت روز جهانی خانواده برگزاری همایشهای منطقه ای مشترک توسط مراکز مشاوره و سازمان آموزش و پرورش استان  

 « عملکرد طرح آموزش مهارتهای زندگی ویژه بزرگسالان  مبتنی  بر محیط کار سال 87 » 

آموزش گروه مخاطب تعداد کارگاه ToT تعداد مربیان آموزش  دیده انعقاد قرار داد تعداد بازدیدهای انجام شده
6000 نفر  1 مورد 24 نفر 6 محیط کار 16مورد

 « عملکرد طرح آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویی   سال 87 »

آموزش گروه مخاطب تعداد کارگاه ToT تعداد مربیان آموزش  دیده انعقاد قرار داد تعداد بازدیدهای انجام شده 
9000 2 مورد 62 نفر 16 دانشگاه 46مورد

 طرح آموزش  مهارتهای زندگی مقطع راهنمایی سال 1387

تعداد کل دانش آموزان مقطع راهنمایی استان  تعداد دانش آموزان تحت پوشش طرح درصد پوشش تعداد کارگاههای آموزشی   تعداد مربیان آموزش دیده تعداد بازدیدهای انجام شده
143712 نفر 13060 نفر 9 % 3 کارگاه ویژه مربیان 135 نفر 18 بازدید

  طرح آموزش  مهارتهای زندگی مقطع پیش دبستان ویژه مهدهای خصوصی و خودکفا سال 1387

تعداد کل مهدهای کودک دارای مقطع پیش دبستانی   تعداد کل مهدهای کودک تحت پوشش طرح درصد پوشش تعداد کارگاههای آموزشی مربیان    تعداد مربیان آموزش دیده تعداد بسته های آموزشی
524 مهد  کودک 183 مهد کودک 34 % 2 کارگاه  آموزشی 183 مربی 183 بسته

   طرح پایگاه سلامت روان اجتماعی سال 1387

تعداد پایگاه سلامت اجتماعی فعالیت های انجام شده  
  3 پایگاه – شناسایی سازمانهای غیر دولتی واجد شرایط تاسیس پایگاه– برگزاری کلاسهای آموزشی جهت دست اندکاران اداره پایگاه  و مردم محله طبق دستور العمل– نظارت بر ارزیابی عملکرد پایگاه در محله

 طرح همیاران سلامت روان سال 1387

تعداد گروههای همیار فعالیت های انجام شده  
  3 گروه – شناسایی افراد داوطلب محلی جهت         شکل گیری گروههای همیار – برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه همیاران طبق دستور العمل – برگزاری اردو های تفریحی جهت همیاران – نظارت بر ارزیابی عملکرد گروه همیار