توانبخشی اجتماعی         آگاهسازی خانواده ها از خدماتی که در مراکز باید صورت گیرد.        نظارت بر عملکرد مراکز خصوصی و خیریه توانبخشی از طریق بازدیدهای مرتب از مراکز و پیگیری نقاط ضعف آنها        تشکیل انجمن دفاع از حقوق معلولین زرند که در حال انجام مراحل قانونی می باشد کانون ناشنوایان سیرجان ، رفسنجان ، بافت ، بردسیر که در حال انجام مراحل ثبتی می باشد.     

   پیگیری جهت راه اندازی مراکز خانواده و کودک نابینا و نیم سیار ضایعه نخاعی که درخواست متقاضیان همراه با مدارک دریافت شده و در حال انجام مراحل قانونی می باشد.        ارتباط منظم و مستمر کارشناسان این حوزه با دفاتر معلولین جسمی حرکتی و حسی ، ذهنی ، روانی ، سالمندان ، CBR در بهزیستی کشور        برنامه رادیویی کارشناسان حوزه توانبخشی پنجشنبه هر هفته مرتبط با موضوع های تخصصی تعیین شده        کمک هزینه نگهداری در منزل معلولین به 8544 نفر پرداخت گردیده است.        کمک هزینه تحصیلی به 3250 نفر پرداخت گردیده است        کمک هزینه بیماران روانی مزمن به 632 نفر پرداخت گردیده است.        پرداخت یارانه بصورت ماهیانه برای 2035 معلول جسمی ، ذهنی ، روانی ، سالمند در مراکز شبانه روزی و روزانه خصوصی و خیریه که خدمات ارائه میگردد        حساب آتیه ویژه 750 نفر از مددجویان توانبخشی        برگزاری دوره مهارتهای زندگی جهت نابینایان و ناشنوایان(نابینایان یک دوره 10 نفر ، ناشنوایان یک دوره 16 نفر) رسیدگی و پاسخ به شکایات مردمی         تعداد 39 شکایت و پاسخ شهرستان مربوطه نامه های ریاست جمهوری تعداد 22 نامه ریاست جمهوری و درخواست گزارش مددکاری از شهرستانهای مربوطه و ارسال پاسخ به توانخواهبرگزاری مراسم هفته بهزیستی  از تاریخ 25/4/87 لغایت 31/4/87 * برگزاری جشنها به مدت 75 ساعت در پارکهای شهرستان کرمان پارک مادر : بیماران روانی مزمن ، پارک مطهری: معلولین ذهنی ،  یخدان مویدی : معلولین جسمی حرکتی و حسی ، پارک شورای شهر : سالمندان*برگزاری روز جهانی سالمندان ، ناشنوایان ، معلولین  اهداف         جهت شناسائی توانمندی معلولین ، سالمندان ، بیماران روانی مزمن به آحاد مردم جامعه         شرکت نمودن مردم در مراسم و برانگیختن حس همکاری آنان و آشنایی با معلولیتها        برگزاری برنامه های رادیویی و تلویزیونی         ارائه خدمات کلینیکی (فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی) رایگان به معلولین و بیماران        تقدیر و اهداء لوح به معلولینی که در زمینه های هنری و ورزشی موفق بودند        اهداء جوایز به شرکت کنندگان در جشن ها  برگزاری دوره های آموزشی  1-      برگزاری دوره توانبخشی سالمندان برای کارشناسان کشور2-      برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان شهرستان فعالیت فرهنگی حوزه 1-   ساخت دو کلیپ هنری صوتی تصویری ویژه گروه نابینایان و ناشنوایان با استفاده از هنرمندان مطرح استانی و کشوری و هنرمندان نابینا و ناشنواتهیه یک عدد CD از فعالیت های حوزه توانبخشی جهت مسافران نوروزی اقدامات برون سازمانی * برگزاری جلسه ای با فرماندهی پلیس کرمان جهت مناسب سازی سطح شهر کرمان*برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر جهت راه اندازی خیریه های مرتبط با امور معلولین* پیگیری راه اندازی مرکز جامع معلولیم نورلوژیک با حمایت یکی از خیریه ها* برگزاری جلسات مناسب سازی ویژه شهر کرمان به شهردار محترم و مسئولین محترم شهرداری* رایزنی جهت تشکیل انجمن های مختلف ویژه معلولین و…* پیگیری ساختمانهای حوزه توانبخشی در شهرستان بم* پیگیری و رایزنی جهت تامین ساختمان مناسب جهت مراکز غیر دولتی که ساختمانهای محل مرکز دارای مشکلات فنی ، بهداشتی و استیجاری بوده است از طریق اشخاص و موسسات.* پیگیری اصلاح پروانه فعالیت ها ، موافقت اصولی ، مسئول فنی مراکز مطابق با آخرین آئین نامه ها و اصلاح قریب 80 درصد موارد.اقدامات انجام شده جهت راه اندازی مراکز توانبخشی در استان * برگزاری کمیته تخصصی معاونت توانبخشی جهت مصاحبه با متقاضیان راه اندازی مرکز آموزشی و توانبخشی معلولیت جسمی حرکتی کرمان و راور- مرکز توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا کرمان و سیرجان – تیم سیار ضایعه نخاعی کرمان ، زرند و سیرجان و تکمیل مدارک جهت طرح در کمیسیون ماده 26.* برگزاری جلسات کمیته تخصصی برای راه اندازی مراکز روزانه آموزش توانبخشی معلولین ذهنی در شهرستانهای بردسیر (یک مرکز روزانه حرفه ای ) ، سیرجان 4 مرکز (دو مرکز روزانه آموزشی – دو مرکز روزانه حرفه ای ) ، رفسنجان (یک مرکز روزانه حرفه ای) ، عنبرآباد (یک مرکز روزانه آموزشی) ، بم (یک مرکز روزانه حرفه آموزشی)*راه اندازی کارگاههای حمایتی و تولیدی بیماران روانی مزمن در شهرستان کرمان – راه اندازی دو تیم سیار بیماران روانی مزمن در شهرستانهای زرند ، کوهبنان و کرمان* تشکیل کمیسیون تخصصی توانبخشی در خصوص تشکیل مراکز جدید سالمندان و مصاحبه با متقاضیان به تعداد 8 نفر