فراخوان واگذاری دستگاه غربالگری بینایی شهرستانهای رودبارجنوب وقلعه گنج

 

شرايط واگذاری:

-متقاضیان  باید متعهد شوند برنامه غربالگری بینایی را در مناطق محروم  بخصوص مناطق روستایی و صعب العبور همزمان با مناطق شهری به صورت ثابت و سیار به کودکان 3-6 ساله  اجرانمایند.

-گذراندن دوره آموزشی کار با دستگاه غربالگر عیوب انکساری توسط فردی که مسئولیت کار غربالگری را بعهده دارد (ترجیحاٌ رشته های پیراپزشکی) و اخذ گواهی مربوط از شرکت فروشنده دستگاه ضروری است.

-تدوام همکاری بخش غیردولتی در برنامه  به مدت حداقل 10 سال با استفاده از دستگاه طبق دستورالعمل های تخصصی ادامه یابد.

-تعیین مکان پایگاه و نوع ارائه خدمات ثابت و سیاری ،به تأیید معاونت پیشگیری بهزیستی استان رسیده باشد.

-رضایت بهزیستی استان و شهرستان از عملکرد متقاضی

– در صورت عدم رضایت از فعالیت همکار بخش غیردولتی  قرارداد واگذاری دستگاه فسخ  و دستگاه به سازمان عودت داده خواهد شد تا در اختیار واجدین شرایط قرار گیرد.

-مشارکت بخش غیردولتی حداقل به میزان4 درصد در خرید دستگاه غربالگری بینایی

جهت شرکت درفراخوان، فایل moshakhesat را دانلود نمایید. سپس تکمیل، مهروامضا کنید. درنهایت فایل اسکن شده را به آدرس ذیل ایمیل نمایید

behzistikerman.pish@mail.ir