180 نفر از فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده سازمان بهزیستی استان کرمان در ایام نوروز در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب می شوند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق افزود ، پسران و دختران مقیم مراکز شبه خانوده بهزیستی کرمان در دو گروه مستقل 90 نفره به همراه مربیان و مسئولان خود در این اردوهای فرهنگی – معنوی یک هفته ای مناطق عملیاتی جنوب شرکت خواهند کرد.
وی افزود: اولین کاروان ویژه دختران تحت حمایت در تاریخ 27 اسفند ماه جاری و دومین کاروان ویژه پسران در تاریخ 3 فروردین ماه سال آینده اعزام خواهد شد.
دکتر عباسی یاد آور شد ، در زمان برگزاری اردوهای مذکور سعی شده است تا علاوه بر فراهم نمودن شرایط راحتی و آرامش فرزندان ، ایشان استفاده لازم ر ا از محیط معنوی مناطق مورد بازدید نمایند.