چهل نفر از فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده بهزیستی کرمان افطار اولین روز ماه رمضان خود را میهمان رئیس جمهور بودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، به رسم سنت حسنه سالهای گذشته که جمعی از فرزندان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام (ره ) ،افطار اولین روز ماه رمضان  را در نهاد ریاست جمهوری میهمان دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور می شدند،امسال نیز چهل نفر از فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده بهزیستی استان کرمان به همراه مربیان خود در اولین روز ماه رمضان در نهاد ریاست جمهوری حاضر شدند.
برپایه این خبر ، دراین برنامه دیدار و افطار فرزندان بهزیستی کرمان به همراه دیگر میهمانان پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء ، روزه خود را در کنار رئیس جمهور افطار کردند.
شایان ذکر است در انتهای این مراسم صمیمی و معنوی ، از سوی دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور هدایایی به این  کودکان اهداء شد.