خدمات گسترده و چشگیر بهزیستی بویژه در بحث توانبخشی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در شهرستان زرند برکسی پوشیده نیست.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، هاشمی فرماندار شهرستان زرند با بیان مطلب فوق درجریان دیدار مدیرکل بهزیستی کرمان با ایشان افزود : امروز بهزیستی از نهادی صرفاً حمایتی به سازمانی تخصصی و علمی تبدیل شده که به واسطه فعالیتهای تخصصی خود برکات فراوانی را برای جامعه به همراه داشته است.
فرماندار شهرستان زرند ، گفت : خدمات چشمگیر سازمان بهزیستی در شهرستان زرند بویژه در مباحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و توانبخشی معلولین بر کسی پوشیده نیست.

هاشمی درادامه با تقدیر ار خدمات ارزنده بهزیستی در شهرستان زرند توجه بیشتر بهزیستی را به اشتغال و تامین مسکن مددجویان خواستار شد.
دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان نیز دراین دیدار که درمحل فرمانداری شهرستان زرند و با حضور محمودی نسب سرپرست اداره بهزیستی زرند برگزار شد ، با اشاره به آغاز طرح نهضت تامین مسکن مددجویان بهزیستی گفت : با اتمام طرح ثبت نام اینترنتی مسکن مددجویان بیش از 6 هزار نفر از مددجویان استان کرمان دراین طرح ثبت نام کرده اند .
مدیرکل بهزیستی در ادامه از راه اندازی مرکز DIC شهر زرند در هفته بهزیستی            خبر داد و افزود ، برنامه تقویت اورژانس اجتماعی شهر زرند نیز در دستور کار قرار دارد.