فرماندار کوهبنان طی مصاحبه ای از فعالیتها و اقدامات بهزیستی در کوهبنان بویژه اجرای طرح محب در این شهرستان  تقدیر کرد .

وی گفت :فعالیتهای بهزیستی در این شهرستان بسیار چشمگیر و ارزشمند است.

وی اظهار داشت: این اقدامات در کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار تأثیر گذار بوده و بهزیستی توانسته در این راستا قدمهای مثبتی بردارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، محمد رضا بهره مند رئیس اداره بهزیستی شهرستان کوهبنان در خصوص اجرای طرح محب  گفت : این طرح به منظور توانمند سازی اجتماعات محلی در مقابل بلایای طبیعی اجرا شد .
وی افزود : در این طرح افراد محلی فرا گرفتند تا در مقابل بلایا ی طبیعی قبل از رسیدن گروههای امداد و نجات چگونه به ارایه اقدامات امداد و نجات و همچنین فعالیتهای اجتماعی و روانی در مقابل سوگ و مصیبت های وارده  بپردازند .
رئیس اداره بهزیستی کوهبنان اظهار داشت : در اجرای این طرح تمام سطح شهر کوهبنان و بخش اعظمی از روستا های کوهبنان تحت پوشش قرار گرفتند .