ردیف
نام شهرستان
نام
 نام خانوادگی
نام پدر
ش ش
ملاحضات
کد ملی
حوزه
امتیاز
آدرس و تلفن
1
شهر بابک
جواد 
نوروزی
مراد
40
متقاضی
3149874475
اجتماعی
50
قطب آباد-جنب منازل سازمان-تلفن 09139929787
2
شهر بابک
مرضیه
 مرادی
علی
37
همسر متقاضی
3149957710
     
3
شهر بابک
ربابه
 خواجویی
محمد
170
متقاضی
3149542804
توانبخشی
51
شهر بابک حسن آباد
4
شهر بابک
خسرو 
خسرو پناه
ابراهیم
15657
همسر متقاضی
700155503
     
5
شهر بابک
داوود
 استبرقی
حسن
1375
متقاضی
3149121868
توانبخشی
50
استبرق -تلفن 03924350212
6
شهر بابک
سلمی 
طهماسبی
سعد ا…
3
همسر متقاضی
       
7
سیرجان
فاطمه 
آبکار
رضا
867
متقاضی
2295164750
اجتماعی
43
خ هجرت -خ مازندران منزل رضوی- تلفن 5228262
8
سیرجان
رخساره 
عباسلو
مهراب
131
متقاضی
3179303093
اجتماعی
43
خ ارجمند کوچه 2 پلاک 1 
9
سیرجان
مریم
 صادقی گوغری
غلا محسین
700
متقاضی
 
اجتماعی
44
شهرک کوثر- تلفن 4230816
10
سیرجان
بیژن 
صادقی گوغری
   
همسر متقاضی
       
11
سیرجان
تیمور
 حیدری
گدا علی
574
متقاضی
3130641572
اجتماعی
49
مکی آباد خ حمزه جنب مغازه – تلفن 09356383546
12
سیرجان
سبد گل
 روح الدینی
قنبر
17
همسر متقاضی
3131433851
     
13
سیرجان
صنوبر
 صادقی ‘گوغری
نصرا…
26
متقاضی
3130726101
اجتماعی
47
مکی آباد خ اصلی کوچه پشت بانک ملت منزل فیوج حاج محمدی
14
سیرجان
 
افضل محمودی گوغری
   
همسر متقاضی
       
15
سیرجان
مجید
 ارتشی
سلیمان
3082
متقاضی
3130625372
اجتماعی
44
مکی آباد روبروی پمپ بنزین  استوار- تلفن 4233292
16
سیرجان
پروین
 تکاور
احمد
167
همسر متقاضی
3071248644
     
17
سیرجان
رمضان
 روح الامینی
رستم
513
متقاضی
3130640967
اجتماعی
39
بلوار دکتر صادقی پشت پمپ بنزین استوار- تلفن 4239825
18
سیرجان
سلطنت
 روح الامینی
خیر علی
15
همسر متقاضی
3131433833
     
19
سیرجان
مسعود
 قرانی نسب
محمد
442
متقاضی
3071032171
اجتماعی
43
بلوار دکتر صادقی چها راه دانشگاه کوچه شهید رفیع زاده منزل حیدری 
20
سیرجان
صدیقه 
قاسمی نژاد
مراد قلی
40
همسر متقاضی
3130429778
     
21
سیرجان
مریم 
شکیبایی
علی
413
متقاضی
3071448880
اجتماعی
46
آباده خ اصلی روبروی نانوایی
22
سیرجان
 سید سخاوت
 حسینی افشار
سید عنایت
689
متقاضی
3130886869
توانبخشی
50
آباده خ عدالت (کاروان)پلاک 9 -تلفن 4239394
23
سیرجان
غلامرضا
 رجبی پور
عباس
307
متقاضی
3178877711
توانبخشی
49
بلوار فاطمیه روبروی بهداشت – تلفن 4228826
24
سیرجان
مریم 
پور مهدی آبادی
غلامرضا
162
همسر متقاضی
3070564097
     
25
سیرجان
حسین
 اساسه
اصغر
257
متقاضی
3071433880
توانبخشی
45
شهرک مشتاق روبرو املاک صداقت-تلفن 5222801
26
سیرجان
حمید رضا 
ملک پور
فرامرز
8294
متقاضی
3130082832
توانبخشی
47
خ ابوریحان بعد از فلکه -تلفن 5234182
27
سیرجان
ایرج
 خدادادی
نعمت ا…
746
متقاضی
3070526202
توانبخشی
53
مکی آباد جنب مدرسه شهید ارکیان تلفن -4220781
28
سیرجان
زرین
 اسماعیلی خراسانی
ابوالقاسم
744
همسر متقاضی
3070525180
     
29
سیرجان
مصطفی 
خسروی
احمد
908
متقاضی
3071195532
توانبخشی
46
بلوار دکتر صادقی خ شهید ناروئی ک 1 پلاک 21 -تلفن 4230165
30
سیرجان
مریم 
احسان کیشی
محمد
588
همسر متقاضی
3479746411
     
31
سیرجان
محمد
 اصطهباناتی
علی
506
متقاضی
3071047975
توانبخشی
46
خ خواجو کوچه شهید محمودی پلاک 27 -تلفن 09133471672
32
سیرجان
پیمان
 پور خسروانی
اصغر
1325
متقاضی
3071227151
توانبخشی
41
خ بروجردی ک 14 -تلفن 3239024
33
سیرجان
محمد
 یزدانی نسب
مهر علی
2819
متقاضی
3070366805
توانبخشی
47
چها راه مهدیه چهار راه احمدی به طرف غفاری پلاک 10 – تلفن 5227701
34
کرمان
خاتون 
فخری راینی
حسین
1733
متقاضی
3179199709
اجتماعی
54
خ-دستغیب کوچه 57 سمت راست منزل پنجم -تلفن 3325368
35
کرمان
مختار 
سعید
   
همسر متقاضی
       
36
کرمان
خدا مراد 
قلندری
عباس
263
متقاضی
3178948961
اجتماعی
57
شهرک صنعتی جنب بستنی پگاه- 09132962873
37
کرمان
هاجر
 سعید
شیر علی
289
همسر متقاضی
317899224
     
38
کرمان
محبوبه
 نعمتی پور
جان محمد
98
متقاضی
2993251112
اجتماعی
54
شهرک صنعتی کوچه شماره 10 سمت چپ منزل دهم-3312612
39
کرمان
محسن
 مولایی
   
همسر متقاضی
       
40
کرمان
فاطمه
 باغ گلی
غلامرضا
189
متقاضی
3110708140
اجتماعی
53
شهرک بهرامی کوچه تاکتیکی آب 3220557
41
کرمان
ابراهیم 
سروستانی
مراد
2
همسر متقاضی
       
42
کرمان
صغری
 محمدی
غلامعباس
510
متقاضی
4829784105
اجتماعی
63
ابوذر اول ک 26 پلاک 27 -تلفن 2518938
43
کرمان
حسین
 محمدیان
علی
11
همسر متقاضی
4829896930
     
44
کرمان
فرنگیس
 جعفری
عزت ا…
7
متقاضی
3130996605
اجتماعی
55
 
45
کرمان
محمد
نیستانی
عیسی
1657
متقاضی
 
اجتماعی
55
شهرک پدر کوچه باغ بهرامی بعد از مدرسه -2140237
46
کرمان
بتول 
نیستانی
غلامرضا
1962
همسر متقاضی
680710132
     
47
کرمان
زهرا 
نوغانیان
علی
961
متقاضی
2992441090
اجتماعی
48
خ ابوحامد کوچه خواجه خضر روبروی پارک پلاک 23-تلفن 228353
48
کرمان
سید علی 
سید جعفزی اولیایی نژاد
عباس
516
همسر متقاضی
2991399279
     
49
کرمان
سهیلا
 علی کرم
محمد
3605
متقاضی
2990620923
اجتماعی
52
بلوار جانباز سمت راست درب سوم منزل گنبه ای قدیمی -2716939
50
کرمان
ابوالفضل 
فیوج الله کرم
   
همسر متقاضی
       
51
کرمان
فاطمه
 سلیمانی هونی
حسین
68
دختر خود سرپرست
5839573643
اجتماعی
44
محمد آباد بین گمرک و راهنمایی کمیل 22 سمت چپ درب قرمز -2111980
52
کرمان
عاشیه
 نیازی
نور الدین
427
متقاضی
3621055371
اجتماعی
52
بلوار جمهوری فاز 7 سحاب فرهنگیان بلوک 8 طبقه 7
53
کرمان
فضل ا..
 نارویی
   
همسر متقاضی
       
54
کرمان
فاطمه 
بیگم میر تاج الدینی
سید محمد
342
متقاضی
3189841225
اجتماعی
52
بلوار جهاد کوچه 75 منزل سالاری -2730334
55
کرمان
محمد حسین
 لفانی
   
همسر متقاضی
       
56
کرمان
حمیده
 افضلی ده زیاری
حسین
743
متقاضی
2991012943
اجتماعی
52
خ حکیم ک 47 درب چهارم -09134240776
57
کرمان
محمد رضا
 زنگی آبادی
اکبر
2188
همسر متقاضی
2990993304
     
58
کرمان
سهیلا
 صادقی
قاسم
1075
متقاضی
3871129443
اجتماعی
 
خ خورشید ک 7 پلاک 22-تلفن 09138426927
59
کرمان
رضا 
سلجوقی نژاد
   
همسر متقاضی
       
60
کرمان
سید محمود
 طبا طبا یی
سید احمد
1236
متقاضی
2992596329
اجتماعی
51
سه راه شمال جنوبی ک 25 پلاک 9-2225734
61
کرمان
اشرف
 رستمی شرف آبادی
حسن
137
همسر متقاضی
299214604
     
62
کرمان
سکینه
 سالاری
دوران
9
متقاضی
680707085
اجتماعی
53
ابوذر شمالی کوچه 15 پلاک 32-2522906
63
کرمان
غلامرضا
 خراسانی جرجندی
ابراهیم
153
همسر متقاضی
2992067350
     
64
کرمان
محمد حسین 
اسماعیلی نژاد
حمید
2981154206
متقاضی
2981154206
توانبخشی
48
خ دستغیب کوچه 51 درب پنجم 3316310
65
کرمان
فاطمه
 پور ابراهیمی
مهدی
2980954848
متقاضی
2980956848
توانبخشی
52
بلوار 22 بهمن خ اسد آبادی غربی کوچه 65-تلفن 09133438726
66
کرمان
مرتضی 
آخوند زاده
فریدون
2981263579
متقاضی
2981263579
توانبخشی
45
گلدشت کوچه 28 پلاک 31 تلفن 3213183
67
کرمان
فاطمه
 شفیع آبادی
حسین
2
متقاضی
3190036561
توانبخشی
46
بلوار باستانی پاریزی جنب تکیه رقیه -09138480249
68
کرمان
سلطان
محمدی زاده تهرود
علی
1726
متقاضی
 
توانبخشی
37
باقر آباد خ اصلی کوچه مخابرات 3570152
69
کرمان
علیرضا
رضایی
محمد سجاد
14
همسر متقاضی
2992494331
     
70
کرمان
اسماعیل 
حسینخانی
حسین
380
متقاضی
5839716995
توانبخشی
49
ابوذر جنوبی 12ط متری حجت کوچه مسجد الحسین -2140870
71
کرمان
ملکه
 شهابی رابری
رضا قلی
5561
همسر متقاضی
583949045
     
72
کرمان
رسول
 ابارقی
اسدا…
4816
دختر خود سرپرست
2993729071
توانبخشی
37
رسالت ک 16 درب دوم سمت راست 3222217
73
کرمان
سوسن
 خراسانی
حسن
4
متقاضی
2993374184
توانبخشی
50
خ خورشید ک 98 سمت چپ ک 98 سمت چپ درب دوم -09138413038
74
کرمان
حمید
 ارومی
احمد
809
متقاضی
311160551
توانبخشی
 
شرف آباد کوچه 30 درب پنجم
75
کرمان
محمد
 پور آتشی
علیرضا
2980248924
متقاضی
2980248924
توانبخشی
52
خ 20 متری دانشجو جنب آرایشگاه میلاد 2714472
76
کرمان
حمید رضا
 شفیع آبادی
محمد
2980596841
متقاضی
2980596841
توانبخشی
43
جاده قدیم زرند روستای اژدر آباد کوچه مخابرات -09131954421
77
کرمان
الناز 
مولوی
عبدالمهدی
799
متقاضی
3091420541
توانبخشی
49
شهرک ولایت -09139976852
78
کرمان
اکرم
 رستم زاده
ناصر
1342
متقاضی
2991537013
توانبخشی
49
خ دستغیب خ اسد آبادی ک 65 درب چهارم -467616748
79
کرمان
حسین
 سلمان پور
عبدالرضا
193
متقاضی
2992736856
توانبخشی
47
پانصد دستگاه خیابان پنجم سمت راست درب پنجم -2517076
80
کرمان
مهر نسا ء 
عارفی
غلامحسین
1130
متقاضی
3030821420
توانبخشی
51
خ خواجو ک 11 جنب نمایشگاه ایران خودرو -2237941
81
کرمان
براتعلی 
صباغی
موسی
13
همسر متقاضی
794141226
     
82
کرمان
فرهاد 
طاهری گوگی
محمد
29802300537
متقاضی
2980230537
توانبخشی
49
خ سر آسیاب ک زینبیه درب پنجم 3425278
83
زرند
عبدالله
 عبدی
محمد
3
متقاضی
3091041271
اجتماعی
58
شهرک الغدیر مجموعه 118 واحد بنیاد مسکن واحد 99 -09352774456
84
زرند
درخشنده 
مصطفوی
یدا…
2
همسر متقاضی
3091052801
     
85
زرند
سید محمود
 تمامی
سید اکبر
645
متقاضی
3090820129
اجتماعی
54
زرند-چها راه باهنر خ حجت -4235508
86
زرند
زهرا 
ضیا ءالدینی
محمد
23
همسر متقاضی
3091257703
     
87
زرند
محمد
 سوایی
حبیب ا…
1
متقاضی
3091396916
توانبخشی
54
زرند خ استاد مطهری کوچه صدر الدینی-4225240
88
زرند
مهدیه
 اسلامی
سید حسین
39
همسر متقاضی
3091210601
     
89
بافت
عزت الله
 برشان
اسدا…
1
متقاضی
5839820830
توانبخشی
58
رابر
90
بافت
خاتون
 برشان
رمضان
162
همسر متقاضی
5839719269
     
91
بافت
حامد 
صفی زاده
نجف
117
متقاضی
3131517298
توانبخشی
50
باقفت
92
بافت
جهانگیر
 سلطانی نژاد
درویش
16
متقاضی
3131404574
اجتماعی
51
بافت (شهرک ایرج سلطانی پلاک 69
93
بافت
عفت
 نجفی
علی 
1
همسر متقاضی
31314191121
     
94
بردسیر
مهدی
 مظفری غربا
دران
13
متقاضی
3179752051
توانبخشی
51
بردسیر-خ طالقانی کوچه فلسطین انتهای کوچه سمت راست درب آخر
95
بردسیر
مریم
 اناری
حسین
546
همسر متقاضی
3179809523
     
96
بردسیر
فاطمه
 مظفری غربا
نوروز
5
متقاضی
3179734447
اجتماعی
48
بردسیر بلوار 22 بهمن کوچه فجر 14 سمت چپ درب اول
97
بردسیر
بهنام
 زاهدی
عبد الکریم
64
متقاضی
3179739142
اجتماعی
46
برسیر خ کاشانی -034252381021
98
بردسیر
فرحناز 
شمس الدینی نگاری
علی
128
همسر متقاضی
3179794186
     
99
رفسنجان
صغری
 آل سعدی
کرد علی
374
متقاضی
30707118040
اجتماعی
55
رفسنجان-شهرک والفجر -خ میثم کوچه 2 -تلفن 3221972
100
رفسنجان
علی
 پور احمدی
شهریار
1705
همسر متقاضی
3030016978
     
101
رفسنجان
فاطمه
 اسماعیلی نسب
اکبر
3
متقاضی
3051640522
اجتماعی
55
رفسنجان-احمد آباد رضوی -خ امام رضا (ع) -2220068
102
رفسنجان
فاطمه
 خواجویی برین
ببراز
16598
متقاضی
3050164921
توانبخشی
59
رفسنجان-صادق آباد -کوچه باشتین -8227584
103
رفسنجان
علی 
بی خسته
قاسم
161
همسر متقاضی
3051044458
     
104
کوهبنان
نرجس
 حاتمی رشکوه سطائی
ماشاء ا…
1
متقاضی
3091066088
اجتماعی
58
کیانشهر -تلفن 03424690375
105
کوهبنان
جواد 
محسن بیگی
علی
267
متقاضی
3091111415
توانبخشی
55
کیانشهر -تلفن 03424451696
106
کوهبنان
صدیقه
 خراسانی
اگبر
5
همسر متقاضی
3051880991
     
107
کوهبنان
علی اکبر
 اسماعیلی
حسن
262
متقاضی
5359968249
توانبخشی
52
کوهبنان خیابان مسجدالرضا -تلفن 03424722905
108
کوهبنان
فاطمه
 احمدی افزادی
محمد
2
همسر متقاضی
5359959754