به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دوره آموزشی ویژه مدیران شبانه روزی خانه های کودک و نوجوان به مدت سه روز در کرمان به همت معاونت امور اجتماعی  برگزار شد .
در این دوره آموزشی که با عنوان مهارتهای عمومی ویژه مدیران برگزار شد ،50 نفر از مدیران شبا نه روزی خانه های کودک و نوجوان از استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان حضور داشتند.
دکتر عباسی مدیر کل بهزستی کرمان در این دوره آموزشی خطاب به شرکت کنندگان با تاکید بر بحث آموزش گفت : برای هماهنگ شده با دنیای مدرن امروز که موجب بروز رفتارهای متفاوت در بین انسانها شده است می بایست آموزشهای لازم برای چگونه برخورد کردن با مسایل را فرا گرفت

وی افزود : برگزاری این دوره ها بر  توانمند سازی مدیران شبانه روزی خانه های کودک و نوجوان کمک می کند و مهارتهای آنان را افزایش می دهد
گفتنی است این دوره آموزشی با حضور آقایان حسنی و ماهانی اساتید دانشگاه و با عناوینی چون مهارتهای مدیریتی ،آشنایی با تواناییهای مدیر ، مهارتهای گوش دادن و مهارتهای ارتباطی در محل دانشکده علمی کاربردی علوم بهزیستی برگزار شد.