واحد ارتباطات مردمی بعنوان سر پل ارتباط مردم با بهزیستی ، نقش مهمی در ایجاد ارتباط عمیق مراجعین با نظام و دولت ایفا می کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق در بازدید از واحد ارتباطات مردمی ستاد سازمان بهزیستی استان و دیدار با کارکنان این واحد افزود ، مراجعین به بهزیستی بویژه مددجویان ولی نعمتان ما در بهزیستی هستند و ما موظف به ارائه خدمات منطبق با نیازهای ایشان در  کمال سرعت ، دقت و شفافیت هستیم .
مدیرکل بهزیستی استان افزود : در این مسیر هرگز ذره ای از این نکته غافل نشویم که وظیفه ما خدمت رسانی در کمال خوشرویی وادب ، توام با حفظ کرامت انسانی ایشان است .

دکتر عباسی : با اشاره به سختی کار در واحد ارتباطا ت مردمی ، مددکاران و پرسنل این واحدرا سنگ صبور مراجعین دانست و گفت : تلاش حداکثری برای رفع مشکلات مددجویان دراین واحد و جلو گیری از سردرگمی مراجعین در واحدهای تابعه سازمان بهزیستی از طریق مددکاران ارتباطات مردمی ، ارزنده  ترین کاری است که علاوه بر ایجاد رضایتمندی درارباب رجوع ، رضایت خداوند را نیز به همراه خواهد داشت .
مدیرکل بهزیستی درادامه خاطرنشان کرد، درعین حال که تلاش برای رفع مشکلات مردم سرلوحه کار واحد ارتباطات مردمی است اما دقت نمائید تا کار علمی و کارشناسی با تکیه بر نظر مدکاران و انجام بازدیدهای لازم برای ایجاد تصمیم درست در این مسیر فراموش نشود.
شایان ذکر است در جریان این بازدید ، خانم قراچه مسئول واحد ارتباطات مردمی بهزیستی استان نیز به ارائه گزارش از روند انجام فعالیت دراین واحد پرداخت.