دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان به عنوان عضو کمیته تخصصی هماهنگی امور اجتماعی تهیه سند عملیاتی برنامه پنجم استان کرمان و شهرستانها منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این حکم که از سوی معاون برنامه ریزی استاندار و دبیر شورای توسعه و برنامه ریزی استان ابلاغ شده، آمده است در راستای دستور العمل ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهور در خصوص تهیه برنامه عملیاتی استان و شهرستان ها و به استناد مصوبه شورای توسعه و برنامه ریزی استان جنابعالی به عنوان عضو کمیته تخصصی منصوب می شوید .