ردیف
نام مرکز
نوع مدیریت
نام صاحب جواز
نام مسئول فنی
نوع فعالیت
نوع خدمت
ظرفیت اسمی
ظرفیت فعلی
تعداد یارانه بگیر
آدرس و شماره تلفن
1
آموزش و توانبخشی معلولین جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی سپهر بم
خیریه
بنیاد سپهر
دکتر مهدیه حاتمی
روزانه
معلولین جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی
100
100
65
بم-بلوار جمهوری اسلامی-کوچه شهیدبیگلری بنیاد سپهر  تلفن 0344-3221132
2
آموزش و توانبخشی معلولین جسمی حرکتی رعد
خیریه
بنیاد نیکوکاری رعد-    
سحر حسینی فر
روزانه
معلولین جسمی حرکتی
100
100
65
کرمان-بلوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فیاض بخش   تلفن:2113777
3
آموزش و توانبخشی معلولین نورولوژیک کیمیایی مهر
خیریه
کیمیای مهر
میترا شیخ شعاعی
روزانه
معلولین نورولوژیک
50
18
18
کرمان-ابتدای جاده هفت باغ امیدستان سلامت   09133419319
4
توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای صبا
تشکل غیردولتی
کانون ناشنوایان    
منوره عباس زاده
روزانه
کودکان کم شنوا و ناشنوا زیر 6 سال
50
25
25
کرمان-خیابان امام خمینی کوچه شماره 30-   تلفن:3340369
5
توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای سپهر
خیریه
بنیاد سپهر
فریبا صالحی
روزانه
کودکان کم شنوا و ناشنوا زیر 6 سال
50
14
14
بم-بلوار کارگر – شهرک رزمندگان – روبروی سه راهی فخر آباد  تلفن: 03442319803-4
6
ارائه خدمات توانبخشی در منزل (کرمان)
خیریه
خیریه ثامن الحجج
دکتر مجید آرسته
روزانه (تیم سیار)
معلولین جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی
50
28
28
کرمان-خیابان شهید رجایی-نبش کوچه 78  مرکز ثامن الحجج  تلفن :  034127120001-3
7
ارائه خدمات توانبخشی در منزل (کرمان)
خصوصی
مژگان اسفندیار پور
مژگان اسفندیار پور
روزانه (تیم سیار)
معلولین جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی
50
29
29
کرمان-بلوار جمهوری اسلامی-بلوار بعثت -بلوار شقایق بلوک 57   تلفن:03412816386
8
ارائه خدمات توانبخشی در منزل (سیرجان)
خصوصی
ماریا حکیمی پور
ماریا حکیمی پور
روزانه (تیم سیار)
معلولین جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی
50
40
40
سیرجان-بلوار ولیعصر خیابان شهید صالحی تلفن: 03455233935
9
ارائه خدمات توانبخشی در منزل (زرند)
خصوصی
مهدیه برهانی زرندی
مهدیه برهانی زرندی
روزانه (تیم سیار)
معلولین جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی
50
40
30
زرند-خیابان 17 شهریور شرقی نبش کوچه شماره 6  تلفن: 03424230927
 
جمع کل
         
550
384
314