مراکز توانبخشی کم توانان ذهنی تحت نظارت معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان کرمان  1387
ردیف نام مرکز نوع مدیریت  نام صاحب جواز نام مسئول فنی تاریخ تاسیس نوع فعالیت نوع خدمت تاریخ موافقت اصولی تاریخ مجوز فعالیت ظرفیت اسمی ظرفیت فعلی تعداد یارانه بگیر جنسیت شهرستان آدرس و شماره تلفن
1 حافظ خصوصی  خانم اشرف فروغی  خانم اشرف فروغی 1374 روزانه آموزشی زیر 14 سال به شماره842/2028  مورخ1374/2/30 به شماره842/2559   مورخ1374/3/2    فعلی516   مورخ1386/5/9 60 40 36 مختلط کرمان-بلوار شهید عباسپور-کوچه شماره8-   تلفن:2710031
2 امام علی تشکل غیردولتی انجمن کم توانان ذهنی سهیلا احمدی 1385 روزانه آموزشی زیر 14 سال به شماره735    مورخ1385/7/30 به شماره 705        مورخ87/4/9 60 58 45 مختلط کرمان -خیابان فیروزه-کوچه7- پلاک 36 تلفن:2459531-2445470
3 جهش خصوصی نسرین ریاحی نسرین ریاحی 1377 روزانه آموزشی زیر 14 سال به شماره842/7369   مورخ 1377/7/25 مجوز 6 ماهه              /1787                                مورخ 1378/1/22               فعلی528    مورخ1386/5/10 40 24 22 مختلط رفسنجان-خیابان حجت-خیابان شهید اسماعیلی  تلفن:3223224-0391
4 نوید خصوصی  خانم عذری اسدی  خانم عذری اسدی 1380 روزانه آموزشی زیر 14 سال به شماره842/610  مورخ1380/3/6 به شماره24/6822  مورخ1380/6/13     فعلی275   مورخ 1384/4/22 40 19 18 مختلط شهربابک-خیابان پاسداران-بلوار کوثر -جنب مدرسه شهید سالاری-  تلفن :   03924244260
5 سبزواران خیریه ووین نرگس شریفی 1384 روزانه آموزشی زیر 14 سال به شماره431   مورخ1384/10/6 50 15 15 مختلط جیرفت ورودی شهر-جنب انبار سیلو-  تلفن:03482316689
6 امام خمینی خصوصی وحیده یوسفی نجمه سیرمهنی 1385 روزانه آموزشی زیر 14 سال به شماره679     مورخ1385/7/3 50 33 30 مختلط سیرجان بلوار ولی عصر جنب دارالقرآن تلفن:5222300-0345
7 مهرسرا خیریه خیریه سلماسی وپسران مهدیه ذوالفقاری 1383 روزانه حرفه ای بالای 14سال به شماره198  مورخ1383/11/5 به شماره296مورخ1384/7/19 50 47 40 دختر کرمان-خیابان شهدای فتح آبادان کوچه شماره 3 پلاک 14   تلفن:3121753
8 ابوالفضل(ع) خیریه خیریه کوثر مشیز  مدیرعامل عباس صاحب الزمانی اسمااحمدی 1380 روزانه حرفه ای بالای 14سال به شماره24/13929 مورخ1380/11/27 شماره495مورخ1385/3/24 100 63 63 پسر کرمان-خیابان پروین اعتصامی-پلاک135   تلفن:2463360
9 پویا خصوصی  طیبه کریمدادی  طیبه کریمدادی 1377 روزانه حرفه ای بالای 14سال شماره842/3292  مورخ1377/4/23 شماره108مورخ1377/9/21  فعلی439مورخ1384/10/2 60 44 40 دختر کرمان-خیابان24آذر-کوچه شماره46 شرقی ساختمان اول درب سوم تلفن:2440332
10 مهر خصوصی  مهدیه بی نیاز  مهدیه بی نیاز 1386 روزانه جامع(آموزشی زیر 14 سال و خدمات در منزل) شماره 1450    مورخ87/10/30 شماره1517      مورخ87/11/20 50-   تیم20 37-تیم15 33-تیم15 مختلط کهنوج-بلوار بیمارستان12فروردین روبروی کوچه اداره کار-درب دوم سمت راست  تلفن:5223112   همراه:09132970032
11 امید خصوصی  زهره قربانی  زهره قربانی 1380 روزانه جامع(آموزشی زیر 14 سال و خدمات در منزل) شماره 1441     مورخ87/10/30 شماره 1502   مورخ87/11/2 40-تیم15 24-تیم15 22-تیم15 مختلط زرند -خیابان توکلی-کوچه 12-پلاک34    تلفن:03424232623
12 کمیل خیریه خیریه سیدالشهدا پروین کمالی 1385 روزانه جامع(آموزشی زیر 14 سال و خدمات در منزل) شماره1454     مورخ87/10/30 مورخ87/11/2 40-تیم15 15تیم-15 15تیم15 مختلط راور-خیابان قدس-بنیاد سیدالشهداء   تلفن: 03423726574
13 توانا خیریه خیریه توانا   حسین عباس زاده 1386 روزانه حرفه ای بالای 14سال- کارگاه حمایتی شماره826 مورخ1386/2/26 شماره 1117مورخ1387/12/26 100 44 36 پسر کرمان-بلوارسیدی-روبروی تکیه صاحب الامر  تلفن:3122070
14 سپهر خیریه خیریه سپهر منصوره اقدامی 1387 روزانه حرفه ای بالای 14سال- کارگاه حمایتی شماره 1396            مورخ1387/9/7 مورخ1387/11/2 100 40 40 مختلط بم-بروات – نبش بلوار شمالی
15 سبزواران خیریه ووین غلامرضا رستمی 1384 شبانه روزی نگهداری زیر 14 سال به شماره284  مورخ1384/5/22 به شماره414  مورخ 1384/10/25 100 88 88 مختلط جیرفت ورودی شهر-جنب انبار سیلو-  تلفن:03482316689
16 امام خمینی(ره) خصوصی  وحیده یوسفی سکینه محمود آبادی 1373 شبانه روزی نگهداری زیر 14 سال به شماره842/37172 مورخ1373/8/21 به شماره 643                 مورخ1374/7/18      فعلی832 مورخ1386/3/9 100 68 68 مختلط سیرجان بلوار ولی عصر جنب دارالقرآن تلفن:5222300
  1385 شبانه روزی نگهداری بالای 14 سال دختر سیرجان بلوار ولی عصر جنب دارالقرآن تلفن:5222300
17 ابوالفضل(ع) خیریه خیریه  علی ابن ابیطالب علی شاکری 1383 شبانه روزی معلولین ذهنی پسربالای14سال به شماره168 مورخ1383/8/12 به شماره505مورخ1385/4/10 100 98 92 پسر سیرجان سه راهی کرمان خیابان معلم  تلفن:5220002
18 باب الحوائج خیریه باب الحوائج فاطمه حاج محمدی 1382 شبانه روزی دخترانه معلول ذهنی بالای14سال به شماره72   مورخ1382/10/18 به شماره64   مورخ1383/6/16 50 40 40 دختر زرند-بعد از پل راه آهن-شهرک امام خمینی تلفن: 03424235044
19 باب الحوائج خیریه باب الحوائج فاطمه میرزایی 1384 شبانه روزی معلولین ذهنی پسربالای14سال به شماره24/31491   مورخ1384/1/10    فعلی1004   مورخ1386/10/3 100 57 57 پسر زرند-بعد از پل راه آهن-شهرک امام خمینی تلفن: 03424235044
20 یاسین تشکل غیردولتی انجمن کم توانان ذهنی یاسین خدیجه عباسی 1386 شبانه روزی معلولین ذهنی دختربالای14سال شماره825 مورخ1386/2/25 به شماره830   مورخ 1386/2/26 40 22 21 دختر کرمان-خیابان میرزاآقاخان-کوچه3- پلاک 19   تلفن:2237271
21 فیاض بخش واگذاری به خیریه  خیریه باب الحوائج فاطمه محمدی 1386 شبانه روزی معلولین ذهنی مختلط زیر14سال به شماره1005  مورخ1386/10/3 100 52 50 مختلط بلوارجمهوری اسلامی -مجتمع فیاض بخش تلفن:2110443
22 فیاض بخش واگذاری به خیریه  همای رحمت نرجس خاتون امینی 1386 شبانه روزی معلولین ذهنی دختربالای14سال شماره 1181    مورخ86/6/13 شماره1455    مورخ87/6/11 100 59 59 دختر بافت-خیابان طالقانی غربی-جنب دانشگاه آزاد بافت-  تلفن:03474222100
  جمع روزانه             640 416 379    
  جمع تیم سیار             45 45 45    
  جمع شبانه روزی             690 487 416    
  جمع کارگاه های شبانه روزی             200 84 76    
  جمع کل             1575 1032 916