ردیف نام مرکز نوع مرکز جنسیت سن تلفن تعداد فرزندان نام مسئول مركز آدرس مرکز به همراه کد پستی
دولتی غیردولتی دختر پسر زیر6 سال 6-12 سال 12-18 سال
1 آشیانه مهر   *   *   *   0341-2517094 18نفر آقاي شجاعي کرمان: خ مالک اشتر ک 42 پ 36      73844-76177
2 آشیانه علی فاز1   *   * *     0341-2476644-6 8   کرمان: بلوار جهاد ک 20 (کوچه کشتار گاه سابق) اواسط کوچه سمت راست روبروی الکتروتکنیک رضا پلاک 12  7619746881
3 آشیانه علی فاز2   * *         0341-2719015 15 خانم ايرانپور کرمان: بلوار جهاد ک 23 انتهای کوچه شرقی 2 پلاک43   44177-76198
4 علی ابن ابیطالب   *   *   * *   27 اقاي سيستاني کرمان: خ شهداء مقابل خانه معلم کوچه شماره 6         76166588333
5 عاطفه ها فاز 1   * *         0341-2115547 21 خانم موسي علي کرمان: بلوار جمهوری اسلامی ابتدای بلوار امیر کبیر سمت چپ 7618895345
6  عاطفه ها فاز 2   * *         0341- 2734262 14   كرمان:چهارراه -كوجه هنرستان
7  مشیز سیدالشهدا   *   *   * * 0341-2510017 33 خانم حناني کرمان: خ احمدی غربی کوچه آسیاباد جنوبی (نرسیده به یخسازی) کوچه شهید رجایی مرکز فرهنگی آموزش سیدالشهداء 7617687456
8 مشیز حضرت زهرا   * *     * * 0341-2521439-2530480 49 خانم مزگان  احمدي کرمان: خ احمدی غربی کوچه آسیاباد جنوبی (نرسیده به یخسازی) کوچه شهید رجایی  7617687456
9 کوثر 2فاز   * *     * * 0341-2266396 34 خانم مسلمي کرمان: خ پروین اعتصامی کوچه شماره 12 سمت چپ درب اول 7613659739
10 صنعتی 3فاز   *   *   * * 0341-2222450 120 آقاي نيكپور کرمان: خ شریعتی جنب بهزیستی استان کرمان نرسیده به باغملی 7613754177
11 مودت آذر   * *     *   0341-3319259 16 خانم وهابي کرمان: بلوار22بهمن چها ر راه شعبا نيه خيا بان سيد جمال ك شما ره 14 سيد جما ل انتها ي كو چه سمت راست 7616739738
12 بچه های ما   * *     *   9131972659 11 خانم توكلي کرمان: جاده هفت باغ بوستان پامچال خيابان فرعي ساختمان نما زرد
13 بچه های ما   *   *     * 9131972659 13 سميه اميري کرمان: جاده هفت باغ بوستان پامچال خيابان فرعي ساختمان نما زرد
14 عماد   *   *     *   20   کرمان: خ ناصریه روبروی استادیوم کیانی پلاک 30    7614844695
15 دیلمقانی 3 فاز   * *     * * 0341-3122537 79   کرمان : خ شهدا کوچه شماره 31 مجتمع شبانه روزی دیلمقانی    7615688974
16 معاون نصری   *   *   *   0341-2267034 27 خانم رنجبر کرمان:  خ وحشی بافقی روبروی کوچه شماره 1         7613745595
17 شیرخوارگاه مادر *   مختلط   *     0341-2121771 49 خانم مرجان  سلطاني کرمان: بلوار جمهوری اسلامی چهار راه امیر کبیر     7618891416
18 مصطفی خمینی   * *     * * 0341-2111201 25 خانم زهرا عبد الكريمي کرمان: بلوار جمهوری اسلامی ابتدای بلوار امیر کبیر سمت چپ 7618891116
19 سلیمه   * *     * * 0342-4225917 34 خانم پور سلطان زرند:  بلوار جنت یاس 1 پلاک 18 مرکز سلیمه کد پستی  771667586
20 سیدالشهداء فاز 1   *   *   *   0342-4232928 40 زهرا مصطفوي زرند:  بلوار تختی خیابان پوریا ولی خوابگاه سیدالشهدا    7761775515
21 سیدالشهداء فاز 2   *   *     * 0342-4226143 35 زهرا مصطفوي زرند:  خیابان مطهری کوچه شهدای مکه کوی 13 کد پستی 7761985413
22 نرجس خاتون   * *       * 0342-4221035 30 صديقه محمدي زرند:  باغ18 هزاری خیابان طوطی 20 متری بهار جنب مدرسه خوارزمی      7761667199
23 صفا میرحسینی   * *     * * 0347-4262994 17 خانم شاه مريدي بافت :جاده اصلی بافت -کرمان، خیابان امام حسین روبروی انبار مخابرات  7855117735
24 ثامن الائمه   * *     * * 0348-2218330-32 15 خانم روماني جیرفت : خیابان طالقانی (یکطرفه) کوچه شماره 10 ساختمان آگاهی قدیم 7861736649
25 رقیه خاتون   * *       * 0392-422-5010 21 خانم هاوشكي شهربابک : ده موسی خیابان سادات جنب دبستان فارابی  7751914941
26 امام حسن مجتبی   *   *   * * 0342372-2989 20 اقاي محمد زضا محي الديني راور:  خیابان گلناز جنب پل مرکز امام حسن مجتبی    76151834773
27 حضرت زهرا   * *     * * 0342372-3198 17 خانم ن‍ژاد شهرياري راور: خیابان ولیعصر کوچه بهزیستی مرکز شبانه روزی حضرت زهرا  7651954384
28 خانه مهر فاز 1   *   *   * * 0345-5233001 30 علي شاكري سیرجان : سه راهی کرمان خیابان معلم جنب دادگستری زایشگاه قدیم کوثر 7815747365
29 خانه مهر فاز 2   *   *   * * 0345-5233003 16 علي شاكري سیرجان : سه راهی کرمان خیابان معلم جنب دادگستری زایشگاه قدیم کوثر 7815747365
30 کوثر   * *     * * 0345-5230061 25 زهر ه صالحي سیرجان بلوار قائنی خیابان لقمان حکیم آموزشگاه مرحوم رنجبر مرکز کوثر 7815778118
31 ملیکا   * *     * * 0345-4223335 26 حميده نور مندي سیرجان: خیابان غفاری جنب شعبه مشیز  7817715967
32 معین زاده   *   *   * * 0391-5232131-3121 19 مهد ي معين رفسنجان: خ امام جنب دادگستری سابق   7717698811
33 علی ابن ابیطالب   * *     * * 0391-8223562 59 عصمت حقيقي رفسنجان: بلوار امام علی سه راه سالمندان  7717947151
34 مشیزسیدالشهداء   *   *   * * 0341-2521439-2510017 33 خانم حناني کرمان: خیابان احمدی غربی کوچه آسیاباد جنوبی (نرسیده به یخسازی)کوچه شهیدرجایی  7617687456
35 مشیز حضرت زهرا   * *     * * 0341-2510016-2514686 49 آرزو آذربرزين کرمان : خیابان احمدی غربی کوچه آسیاباد جنوبی (نرسیده به یخسازی)کوچه شهیدرجایی  7617687456
36 مشیز سیدالشهداء   *   *   *   0342762-4477 25 طيبه السادات مير تاج الديني کرمان: خیابان گلباف خیابان ولیعصر خیابان فلسطین محله باغ شاه مرکز پسرانه علی ابن ابیطالب مشیز
37 مشیز حضرت زهرا   * *     * * 0344-2221299 35 جميله بدر آبادي بم :کمربندی مهراب بعد از بهزیستی روبروی ساختمان انتقال خون مرکز فرهنگی آموزش حضرت زهرا   کد پستی 7661111111
38 مشیز حضرت زهرا   * *     * * 0345-4225353 26 صديقه سيوندي سیرجان: خیابان امام چهار راه اشکرزی کوچه جنب بانک ملی    7818714311
39 مشیز حضرت زهرا   * *       * 0391-5224901 31 صديقه ميرزادي رفسنجان: خیابان 30 متری بلوار امیر کبیر غربی کوچه تابلونویسی بهزاد انتهای کوچه    7718686151
40 مشيز حضرت زهرا .   * *     * * 0342-4229991 33 عصمت ناظمي زرند:  انتهای بلوار جنت کوچه یاس 2 داخل کوچه سمت چپ درب 3 منزل جواد یزدانپناه    7761667139
41 مشیز حضرت زهرا   * *     * * 0349-4622737 31 زيبا عيوبي عنبرآباد: خیابان امام جنب مدرسه فاطمیه     7871739423
42 مشیز حضرت زهرا   * *     * * 0342-7220963 20 طوبا مير عبد الهي شهداد: خیابان طالقانی جنب اداره بهزیستی مرکز فرهنگی ،  آموزش حضرت زهرا   7646165683
43 ثامن الائمه   *   *   *   9131466500 13 مهدي كفاشي برائي بم : بروات بلوار جنوبی نرسیده به میدان دوم  7671111111
44 ثامن الائمه   *   *   *     10    بم : ميدان محمد رسول ا… – نرسيده به بيمارستان پاستور – سمت چپ
45 ثامن الائمه   * *       * 0344-2212523 12 حسين صاحبي – شهسواري بم : میدان فرمانداری روبروی میهمانسرای جهانگردی    7661111111
46 علی ابن ابیطالب   *   *   *   0346-3360270 20 خانم ولندياري بم:  روستای مومن آباد جنب مجتمع حمایتی بهزیستی     کدپستی ندارد
47 حضرت فاطمه 3 فاز   * *     * * 0344-2511956 53 خانم فغفوري و بالنگي بم : میدان 22 بهمن بلوار شهید رجایی جنب شرکت خرما     7661111111
48 سپهر فاز 1   * مختلط   *     0344-2512976 17 سوسن بهر آسماني بم:  انتهای بلوار معلم خ سیدجمال الدین کوچه آرزو 7661111111
49 سپهر فاز2   * *     * * 0344-2218889 21 زهرا مطهري نيا بم:  خیابان تختی کوچه مصطفی خمینی پشت ساختمان تامین اجتماعی     7661111111
50 سپهرفاز 3   *   *   *   0344-2216013 17 پروانه سام نژاد بم : خیابان مدرس روبروی سه راه رستوران گل گندم    7661111111
51 سپهز فاز 4   *   *     * 0344-2216012 24 اطهره السادات معيني فر بم: کمربندی مهراب طالقانی چهار راه عرب خانه ابتدای عرب خانه   7661111111
52 امام رضا   * مختلط   *     0341-3643100 28 خانم مومني کرمان:  زنگی آباد روبروی شهرداری 7639111111
53 بوعلي   *   * *     0341-2733827 30 خانم عسكري كرمان -خ كار -جنب مركز نويد  روبروي تامين اجتماعي
54 جواد الائمه   * *     *   0341-3642471 10 خانم مومني کرمان: زنگی آباد روبروی شهرداری 7639111111