موقوفه كرمانيان مرکز نگهداری از نونهالان یتیم همزمان با ميلاد حضرت زهرا (س) و با حضور استاندار كرمان،هیات امناء ،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، فرماندار و جمعی دیگر از مسئولین افتتاح شد.
اين مجموعه توسط محمد حسين كرمانيان در سال 1340 براي دارالايتام وقف شد که پس از آن سه خواهر وارث اين مرحوم نيز يك پنجم از دارايي اين مرحوم را كه به آنها ارث رسيده بود وقف اين مجموعه و دار الايتام نمودند و در سالهاي 42 و 43 مرکز نگهداری از نونهالان یتیم راه اندازي شد.
گفتنی است متولي اين موقوفه شخص استاندار اعلام شده است که  در سال 87 ساختمان قديم اين موقوفه كه 40 سال از ساخت آن مي گذشت، تخريب شد و اکنون ساختمان  جديد با دو هزار متر مربع داراي كليه امكانات راه اندازي شد.
گفتنی است براي ساخت و تجهيز اين موقوفه يك ميليارد و 200 ميليون تومان هزينه شده است.