مسابقه ویلچر رانی ویژه جانبازان و معلولین ضایعه نخاعی در شهرستان زرند برگزار شد.
محمودی نسب سرپرست اداره بهزیستی شهرستان زرند با بیان مطلب فوق به خبر روابط عمومی بهزیستی استان کرمان گفت: دراین مسابقه که به همت هئیت ورزشهای جانبازان و معلولین، اداره بهزیستی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران و تربیت بدنی زرند برگزار شد، 15 ورزشکار به مسافت 800 متر در بلوار گلزار شهدا زرند به رقابت پرداختند .
محمودی نسب اظهار داشت : درپایان این رقابتها ، علی شجاعی ، فاطمه ارکیان ومریم خالقی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.