به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی طی حکمی از سوی اسماعیل نجّار استاندار کرمان راضیه اسدی معلول روشندل به عنوان مشاور استاندار در امور معلولین معرفی شد . در این حکم آمده است نظر به مراتب تعهد سرکار و تلاش قابل تقدیر تان در زمینه احیاء شعار معلولیت ناتوانی نیست و حضور فعال در صحنه های مختلف اعم از آموزش ،تدریس و حضور موثر در بسیج که شجره طیبه انقلاب اسلامی است و با توجه به نیاز جامعه عزیز معلولین و بستر سازی مناسب فرهنگی جهت ارتقاء منزلت اجتماعی ایشان، به موجب این ابلاغ سرکار را بمدت یکسال به عنوان مشاور خود در امور معلولین منصوب می نمایم . گفتنی است راضیه اسدی معلول روشندل دارای مدرک کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی می باشد که در مراکز آموزش عالی مشغول تدریس است.