معرفي

سازمان بهزيستي از مهمترين نهادهاي حمايتي دولتي است كه از طريق بودجه عمومي به افراد معلول و محروم جامعه كمك مي‌نمايد. پس از پيروزي، سازمان بهزيستي از ادغام سازمان‌هاي خيريه و حمايتي كه در اين بخش فعاليت مي‌كردند، آغاز به كار كرد.
پس از بررسي و مطالعات شهيد گرانقدر دكتر محمد علي فياض‌بخش، سازمان بهزيستي كشور به موجب لايحه قانوني مورخ 24/4/1359 و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بيست‌ويكم و بيست‌ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از ادغام 16 سازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشكيل شد تا با اتخاذ تدابير و ارائه خدمات و حمايت‌هاي غيربيمه‌اي با حفظ ارزش‌ها و كرامت والاي انساني و تكيه بر مشاركت‌هاي مردم و همكاري نزديك سازمان‌هاي ذيربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشي، حمايتي، بازپروري و پيشگيري از معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي و كمك به تأمين حداقل نيازهاي اساسي گروه‌هاي كم درآمد، اقدام نمايد.

در تيرماه سال 1383 بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سازمان بهزيستي كشور به همراه سازمان هاي تأمين اجتماعي و بيمه خدمات درماني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفك و به زير مجموعه وزارت تأمين اجتماعي ملحق شد.سازمان بهزیستی در قالب 5 معاونت تخصصی و یک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و تعدادی دفاتر ستادی فعالیت میکند

معرفي معاونت ها :

معاونت پشتيباني
معاونت توانبخشي
معاونت امور اجتماعي
معاونت مشارکت‌هاي مردمي و اشتغال
معاونت پيشگيري و امور فرهنگي
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

در استان کرمان علاوه بر معاونتهای 6 گانه و ستاد مرکزی سازمان بهزیستی در قالب  19 اداره مستقل شهرستانی و تعداد زیادی مراکز و مجتمع مشغول خدمت رسانی می باشد.