دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان با صدور احکامی اعضاء جدید کمیته استانی  پیگیری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در استان کرمان را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در احکام این افراد که بصورت جداگانه به امضاء مدیرکل بهزیستی و رئیس کمیته استانی رسیده ، آمده است ،

باتوجه به بخشنامه شماره 18502 مورخ 23/2/1391 معاون محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و با هدف سرعت بخشیدن به روند اجرا و پیگیری مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان لازم است تا با حضور فعال درجلسات این کمیته و برقراری ارتباط با ستاد عالی مستقر در تهران ، تشکلهای صنفی معلولان ، نخبگان معلول، مسئولان ارشد اجرایی استان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ،حقوق دانان و… با شناسایی موانع پیش روی اجرای این قانون و ارائه راهکارهای اجرایی لازم ، زمینه اجرای حداکثری قانون مربوطه را دراستان کرمان فراهم آورید.
برپایه این خبر دراین احکام محمود حدادیان بعنوان جانشین رئیس کمیته استانی ، اعظم اسماعیلی بعنوان دبیر کمیته استانی و فریبا لشکری ، دکترمحمد مهدی یعقوبی ، بیژن اشرف زاده ، ایوب محمدی سلیمانی ، خدیجه پور عوض ، شهره غفاری و محمد فکری بعنوان اعضاء کمیته استانی پیگیری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دراستان کرمان منصوب شده اند.