با نایل شدن نصرالله ذوالعلی ذیحساب بهزیستی کرمان به کسوت بازنشستگی ،مصطفی شمس به عنوان ذیحساب جدید معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان در مراسمی که بدین منظور و با حضور حسینی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ،نماینده دیوان محاسبات در بهزیستی ،مدیران ستادی و شهرستانی بهزیستی  برگزار شد، ضمن تقدیر از فعالیتهای ذیحساب سابق در بهزیستی  ،گفت : فعالیت  قریب 5 سال یک ذیحساب در این سازمان نشان از دقت ،ظرافت و توجهی است که ایشان در طول مدت کاری خود در بهزیستی داشته اند و علیرغم جابجایی سه مدیر توانسته اند فعالیتهای مالی سازمان را به بهترین نحو و بدون هیچ کاستی انجام دهند .
وی در ادامه با اشاره به حساسیت کاری یک ذیحساب در سازمان برای ذیحساب جدید آرزوی توفیق کرد و اظهار امیدواری نمود تا با توجه به نوع فعالیت بهزیستی ترتیبی اتخاذ گردد تا جامعه هدف بهزیستی که از محرومین و نیازمندان جامعه می باشند بتوانند خدمات را به بهترین نحو دریافت نمایند .
گفتنی است در این مراسم با اهدا لوح سپاس از زحمات و تلاشهای نصرالله ذوالعلی ذیحساب سابق بهزیستی تجلیل شد و مصطفی شمس ذیحساب سابق دادگستری کل استان کرمان از سوی حسینی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان ذیحساب جدید بهزیستی معرفی شد.
همچنین در پایان این مراسم دو نفر از معلولین ضایعه نخاعی به نمایندگی از مددجویان تحت حمایت بهزیستی استان با اهدا گل به نصرالله ذوالعلی ذیحساب سابق از خدمات ایشان به مددجویان تجلیل و با اهدا گل به مصطفی شمس  ذیحساب جدید ورود ایشان را به بهزیستی تبریک گفتند