مرکز جامع علمی کاربردی بهزیستی کرمان از سوی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان به عنوان مرکز «پژوهش محور» معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز علمی –کاربردی بهزیستی کرمان، در لوح سپاسی که از سوی دکتر شجاعی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان خطاب به دکتر عباسی نوشته شده ،آمده است  :
حضور فعالانه آن مرکز در نمایشگاه هفته پژوهش در دیماه89 و مجموعه فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی شما و همکارانتان باعث شده است تا مرکز علمی – کاربردی بهزیستی کرمان به عنوان مرکز «پژوهش محور » معرفی گردد. شایان ذکر است مرکز علمی –کاربردی بهزیستی کرمان از سال 86 فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون تعداد 274 دانشجو در 7 رشته تحصیلی مشغول به تحصیل می باشند که علاوه بر این تاکنون قریب 200 دانشجو نیز از این مرکز فارغ التحصیل شده اند .
گفتنی است شورای پژوهش مرکز علمی و کاربردی بهزیستی کرمان از جمله شوراهای پژوهشی فعال در مراکز علمی و کاربردی سطح استان می باشد.