معلولین متقاضی استفاده از خدمات ایاب و ذهاب بهزیستی ، برای بهره مندی از خدمات باید در سامانه اینترنتی اطلاعات ایاب و ذهاب معلولان ثبت نام کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : به منظور برنامه ریزی جهت افزایش تسهیلات ، برخورداری معلولان از خودروهای مناسب سازی شده و دسترسی موثر آنان به امکانات و سایر خدمات مورد نیاز مرتبط با تردد  در اماکن عمومی ، سازمان بهزیستی کشور اقدام به طراحی سامانه « اطلاعات ایاب و ذهاب معلولان » نموده است .

مدیرکل بهزیستی کرمان افزود ؛ تمامی معلولین متقاضی دریافت این خدمات باید از تاریخ دهم مرداد ماه به مدت یک ماه با مراجعه به سامانه:/ http://car.behzisti.net که در سایت سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
دکتر عباسی در پایان خاطر نشان کرد ؛ اطلاع رسانی لازم به ادارات بهزیستی در سراسر استان شده و طی بخشنامه ای از آنان خواسته شده است تا جهت ثبت نام معلولین متقاضی همکاری لازم را انجام دهند.