تحقیق و توسعه توسط سازمان های دولتی :
یکی از بدیهی ترین منابع نوآوری سازمان ، فعالیت های تحقیق و توسعه خود سازمان می باشد هرچند اصطلاحات تحقیق و توسعه اغلب همراه با هم استفاده می شوند ، اما عملا بیانگر سرمایه گذاری های متفاوتی در فعالیت های نوآورانه هستند.تحقیق نمی تواند هم به تحقیق پایه اطلاق شود و هم به تحقیق کاربردی .
تحقیق پایه : به کوششی اطلاق می شود که معطوف افزایش درک انسان از یک موضوع یا رشته باشد بدون اینکه کاربرد تجاری فوری خاصی از آن زمینه مورد نظر باشد ، این تحقیق دانش علمی را به پیش می برد ، چیزی که ممکن است معلوم شود از پیامدهای تجاری دراز مدت برخوردار هستند یا نیستند .
تحقیق کاربردی : معطوف افزایش درک انسان از یک موضوع به منظور برآورده ساختن یک نیاز ویژه است .
معمای ایکاروس چیست ؟
مطابق با اساطیر یونان ، هنگامی که سلطان مینوس ، دادالوس صنعتگر و پسرش ایکاروس را به زندان انداختند ، دادالوس بال هایی از موم و پر ساخت تا او و پسرش بتوانند به کمک آن بال ها از زندان بگریزند ، ایکاروس به قدری مجذوب بال هایش شد که علی رغم هشدارهای پدرش بیش از حد ارتفاع گرفت و به خورشید نزدیک شد و خورشید موم ها را آب کرد و ایکاروس و پدرش در دریا فروافتادند و کشته شدند. این داستان الهام بخش معمایی شد که به ” معمای ایکاروس ” معروف است ، یعنی آنچه شما در آن گوی سبقتت از همگام می ربایید ،
می تواند سرانجام عامل انهدامتان شود. موفقیت میتواند موجب اعتماد به نفس بیش از حد  ، سهل انگاری و دنبال کردن بی چون و چرای یک روش خاص انجام کارها شود.
پس معمای ایکاروس عبارت است از :
موفقیت های پیشین یک سازمان در محیط کار می تواند مانعی برسر راه حساسیت نشان دادن آن نسبت به نسل های جدید تکنولوژی شود.
مثال واقعی  از معمای ایکاروس:
در دهه های 1960 و 1970 شرکت زیراکس آنچنان تسلط بی چون و چرایی بر بازار فتوکپی داشت که هنگامی که رقبای ژاپنی جدید با ارائه دستگاه های کوچک و ارزان فتوکپی شروع به نفوذ در بازار کردند ، توجه زیادی بدان نکرد.
مدیریت شرکت زیراکس باور نداشت که رقبا قادرند دستگاه هایی با کیفیت و هزینه قابل مقایسه با تولیدات آنها تولید کنند. با وجود این ، شرکت زیراکس به طرز خطرناکی در اشتباه بود ، در اواسط دهه 1970 ، شرکت زیراکس به میزان هشداردهنده ای سهم بازار خود را به شرکتهای ژاپنی واگذار کرده بود. هنگامی که شرکت کانن دستگاه فتوکپی را به بازار آورد که به قیمتی کمتر از هزینه های تولید شرکت زیراکس فروخته میشود ، شرکت زیراکس دریافت که به دردسر بزرگی افتاده است و وارد فعالیت های محک گذاری و بازسازی گسترده ای برای رونق دادن مجدد به کمپانی شد.
سخن پایانی :
تکنولوژی یکی از عناصر ، موضوعات و ابزارهایی است که موجب ارزش آفرینی و مزیت رقابتی خواهد شد.

 

 

منبع:

مدیریت استراتژیک و نوآوری تکنولوژیک
نوشته ملیساا.شلینگ ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق ، چاپ دوم