نتیجه حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی ، رونق چشمگیر اقتصادی ، رفع بیکاری ، افزایش سرمایه ملی و در نهایت دست یابی به رفاه اجتماعی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق و تقدیر از ابتکار نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری بدلیل دمیدن روح تحرک همراه با خلاقیت و نو آوری در کالبد ایرانیان برای انجام اقدامات بزرگ منطبق براین نامگذاریها، در اولین جلسه شورای معاونین بهزیستی در سال 91 گفت : مقام معظم رهبری با دعوت از همه مسئولین ، دست اندرکاران اقتصادی و آحاد ملت برای حرکت به سوی رونق تولید داخلی در سال جدید ، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان شعار سال 91 اعلام فرمودند که ، وظیفه شرعی و انقلابی فرد فرد ایرانی عاشق ایران اسلامی و معتقد به ولایت فقیه است که با تلاش مستمر و جهاد گونه برای تحقق فرمایش معظم له درباب تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه اقتصادی همت گمارند .مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، نتیجه رونق تولید ملی و استقبال مردم از تولیدات داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را رونق اقتصادی کشور ، افزایش سرمایه ، رفع بیکاری و در نهایت دست یابی به رفاه کامل اجتماعی عنوان کرد.

دکتر عباسی درادامه افزود: بهزیستی کرمان نیز به سهم خود برای تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب ، تلاش خواهد نمود و برهمین اساس با رفع نیازهای خود و جامعه هدف ، از طریق خرید تولیدات داخلی از کار و سرمایه ایرانی حمایت و استقبال خواهد نمود.
برپایه این خبر ، درادامه این جلسه، گزارش عملکرد سال 1390 اداره کل بهزیستی استان در بخشهای مختلف ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و همچنین برنامه ریزیهای لازم جهت پیش برد هرچه بهتر امور در سال جاری صورت گرفت .
تدوین برنامه عملیاتی از سوی دفتر تحقیق و توسعه بهزیستی برای چگونگی حمایت از تولید داخلی ، کار و سرمایه ایرانی ، تاکید بر تلاش مضاعف برای تحقق بخشی از مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور محترم در حوزه بهزیستی که هنوز بطور کامل اجرایی نشده است،تدوین برنامه عملیاتی حوزه های تخصصی و شهرستانها در سال 91 و اعلام نتایج اجرای برنامه عملیاتی سال 90، اجرای برنامه های تخصصی توانمندسازی مددجویان ، جلب مشارکتهای مادی و معنوی مردم ،خیرین ، خیریه ها و موسسات خصوصی ، اجرای طرحها و برنامه های آگاهسازی و مهارتی با رویکرد پیشگیری از بروز و شیوع معلولیتها و آسیبهای اجتماعی ، گسترش خدمات تخصصی در سراسر استان بویژه نقاط محروم با استفاده از توان بخش خصوصی و خیریه ای ، و…. از دیگر تاکیدات این جلسه بود.