ادرس بهزیستی استان کرمان: بلوار جمهوري اسلامي بعد از چهارراه امير كبير جنب بيمارستان شهيد بهشتي سازمان بهزيستي استان كرمان

تلفن    8 -2231055   فاکس 2231249 email: info@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان کرمان : بلوار جمهوری اسلامی بلوار امیرکبیر مرکز توانبخشی شهرستان کرمان

تلفن        2112801   فاکس  2120254 email: kerman@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان رفسنجان  :میدان بسیج – ابتدای خیابان ایت الله صدر

تلفن          5224955  – 0391 فاکس 5232078 rafsanjan@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان سیرجان:چهارراه رضوی جنب داروخانه رازی

تلفن       4-3221033  – 0345 فاکس 3221007 sirjan@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان شهربایک :
خیابان 17 شهریور-ابتدای کوچه 17

تلفن 22187  – 039242 shahrbabak@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان راور:خیابا ولیعصر باغ درب محلی جنب مدرسه فرزانگان

تلفن 4770- 0342372          فاکس 7683 ravar@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان بافت: خیابان قدوسی

تلفن  3994-   0347422 فاکس 3993 baft@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان زرند:خیابان توکل کوچه خراسانی

تلفن 3121- 034242             فاکس 25558 zarand@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان جیرفت: خیابان پرستار

تلفن    4702- 0348 فاکس 2414701 jiroft@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان عنبراباد:بلوار امام خمینی

تلفن 3101- 0349462              فاکس 3101 anbarabad@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان بم:میدان راهنمایی بهزیستی فیاض بخش

تلفن 3- 2319502-  0344 فاکس 2214448 bam@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان کهنوج:خیابان قائم

تلفن  3690-  0349522 فاکس 3691 kahnooj@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان منوجان:
بلوار معلم -معلم 4

تلفن   6621214-  0349 manoojan@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان کوهبنان: خیابان جنب مسجد امام رضا

تلفن 4725093- 0342 koohbanan@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان بردسیر:
میدان معلم-خیابان معلم

تلفن  20881 – 034252 فاکس  20881 bardsir@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان قلعه گنج:
بلوار آزادگان-روبروی پیش دانشگاهی سمیه

تلفن 0691-  0349622   فاکس 03495222972 ghaleganj@behzisty.kr.ir

 

ادرس بهزیستی شهرستان رودبار :
سه راه اورژانس-بعد از مرکز بهداشت

تلفن 1418-  0349572 roodbar@behzisty.kr.ir

 

آدرس بهزیستی شهرستان فهرج :خیابان عمار

تلفاکس :360936-0346 fahraj@behzisty.kr.ir

 

آدرس بهزیستی شهرستان انار: بلوار آیت الله خامنه ای _نبش خیابان شهید دستغیب 3

تلفن :3226685-3226684-3226683-0392 فاکس: 3222904- anar@behzisty.kr.ir 0392

 

شهرستان رابر : خیابان آیت الله خامنه ای -جنب سپاه پاسداران

تلفن : 4523092-0347 فاکس4523092 – rabor@behzisty.kr.ir 0347

 

شهرستان ریگان : بلوار ولیعصر

تلفن : 4721122- 0346 فاکس :4721199-0346 rigan@behzisty.kr.ir