نشست مشترک بهزیستی ، هیأت ریسه و اعضا مجمع امور صنفی توزیعی کرمان با حضور مدیر کل بهزیستی،مشاور امور خیرین  بهزیستی ، معاون مشارکتهای مردمی ،روسای صنوف وجمعی ازکسبه  به منظور ارتباط نزدیکتر و برقراری تعامل بیشتر برگزار شد.در این نشست دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی با تقدیر از همراهی و حسن نیت اصناف بابهزیستی گفت: اصناف ،خیرین و کسبه بازوان توانمند سازمان بهزیستی اند وبا کمکی که تاکنون به بهزیستی نموده اند ما رادر انجام مأموریتهای سازمان یاری رسانده اند .
وی با بان اینکه باید بر اساس یک نیازسنجی مشخص خیرین و اصناف را به سمت مشارکت در ساماندهی مسایل اجتماعی سوق داد افزود : کمک به توانمند سازی کودکان خیابانی ،زنان سرپرست خانوار، کمک به بهبود معتادین و گسترش مباحث مشاوره ای از جمله مواردی است که می توان با کمک خیرین در راستای بهبود شرایط موجود انجام داد.
در ادامه جعفری رئیس مجمع امور صنفی نیز با اعلام آمادگی جهت همکاری با بهزیستی اقدامات و فعالیتهای سازمان را در راستای کمک به محرومین ارزشمند دانست .