نشست مشترک مدیران کل بهزیستی و فرو دگاههای استان کرمان به منظور برقرای ارتباط نزدیکتر و چگونگی استفاده ازظرفیتهای  فرودگاههای استان برای جلب مشارکتهای مردمی به نفع جامعه هدف بهزیستی در محل اداره کل فرودگاههای کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این نشست پس از تبادل نظر و بر اساس تفاهم نامه فی مابین سازمان بهزیستی و شرکت فرود گاههای کشور مقرر شد؛ برای آشنایی هر چه بیشتر مردم با فعالیتها و راههای کمک به بهزیستی از طریق نصب  LCD  در فضای سالنهای انتظار و ترانزیت فرودگاههای فعال استان کرمان (کرمان ،سیرجان و بم) و پخش تیزرهای اطلاع رسانی اقدام لازم صورت گیرد .