جلسه بررسی راههای همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دراین جلسه که با حضور تعدادی از اعضا هیت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع معادن ، مدیر کل و معاون مشارکتهای بهزیستی استان کرمان و نماینده دفتر مشارکتهای بهزیستی کشور در محل دفتر رئیس اتاق کرمان برگزار شد؛دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی با تشریح مأموریت های تخصصی بهزیستی و اقدامات صورت گرفته از سوی بهزیستی با مشارکت خیرین و بخش خصوصی در حوزه پیشگیری از بروز و شیوع آسیب های اجتماعی و معلولیتها، به نقش موثر بخش خصوصی بویژه صاحبان صنایع، بازرگانان و فعالان اقتصادی با توجه به برخورداری از توان مالی بالا در کمک به بهزیستی برای اقدام قوی تردر اجرای برنامه های پیشگیرانه و ساماندهی آسیبهای اجتماعی اشاره کرد. مدیر کل بهزیستی از اعضا هیئت رئیسه اتاق بازرگان و صنایع و معادن کرمان خواست تا بعنوان مددکاران و دوست داران بهزیستی زمینه تعامل و همکاری بخش صنعت و معدن به بهزیستی را فراهم نمایند.
بر پایه این خبر اعضاء هیئت رئیسه اتاق کرمان نیز در این جلسه به طرح دیدگاههای خود در خصوص نحوه تعامل و همکاری بیشتر بهزیستی و اتاق کرمان پرداختند .
در پایان این جلسه مقررشد تا با تداوم این نشستها و تشکیل کارگارههای تخصصی با حضور کارشناسان مسئول و مدیران تخصصی بهزیستی و روسای کارگاههای تخصصی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، پروتکل و تفاهم نامه همکاریهای مشخص بهزیستی و اتاق کرمان تدوین شود.