بسمه تعالی

خدمت ومحبت ، این دو را آفریدگارمهر،گوهر وجود آدمی نهاده است و اخلاص و ایثاردر این را مصداق بارزاین آیه ی شریفه خواهد بود که

…ورضوان من الله اکبرذلک الفوزالعظیم(آیه ی 72 سوره ی توبه)

هدف سازمان بهزیستی که بارزترین نهاد اجتماعی حمایتی دولتی است،همانا تامین حداقل نیازهای اساسی گروه های کم در آمد جامعه با تکیه بر مشارکت های مردمی و نهادهای ذی ربط همراه با تدابیرمبتنی بر حفظ کرامت وارزش های والای انسانی در جهت بسط و ارائه ی خدمات توانبخشی جسمی،روحی و پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی می باشد لذا این جایگاه ارزشمند وفرصت مقدس خدمتگزاری به افراد معلول و محروم جامعه را می توان موهبتی الهی دانست که اگر با ارادت خاضعانه و همت و حمیت تلاشگران این عرصه توامان گردد؛آنسانکه در مقام انقطاع الی الله رضای حق را وجهه عمل خویش قرار داده و مطمئن و امیدواربسوی حقیقت پیش روند و نهایتا به نیروی خدایی تفویض آرامش و یقین یابند که حضرت حافظ در اشارتی نغز به اصالت زندگی متعالی روایت کرده:

چوغنچه گرچه فرو بسته است کارجهان                         تو همچو باد بهاری گره گشا میباش

دكتر رضا عباسي