آنگاه که خداوند حضرت فاطمه (س) را به پیامبر بزرگ اسلام هدیه نمود، از وجود پر برکتش سوره کوثر را نازل کرد و فرمود :« همانا ما کوثر را به تو عطا کردیم پس برای پرودگارت نماز بخوان وقربانی کن  » و به خوبی می دانست در وجود بانوی بزرگ اسلام چنان لطافت و معصومیتی نهاده است که جهان و جهانیان دیگر انسانی همانند او به خود نخواهد دید .
لذا روز ولادت حضرت فاطمه(س) ام ابیها به پاس خیر و برکت بی انتهایش روز« زن و مادر» نام گرفت ؛باشد تا گوشه ای از فضایل اخلاقی ایشان را فرا گیریم .
به یمن فرا رسیدن این روز بزرگ ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س)،از خداوند منان خواهان آنم که شما بانوان عزیز شاغل در بهزیستی همواره سلامت باشید و به عنوان مادرانی دلسوز ،همسرانی پاک و بانوانی موفق در ایران اسلامی نقش آفرینی نمایید.     

دکتر رضا عباسی
مدیر کل بهزیستی استان کرمان