مددکار گرامی
در وجود ما اشتياقی به وديعه گذاشته شده که هرگاه برای ديگران قدم خيری بر می داريم، آرامش را در عمق روح و روان خود احساس کرده و به کمال نزديکتر می شويم.
مددکاری نیز اشتیاقی است که خداوند در وجود افراد خاص نهاده تا با کمک به انسانهای دیگر انسانیت را به منصه ظهور برساند .
اینک که در آستانه فرا رسیدن 13 رجب سالروز میلاد حضرت علی (ع)، بزرگ مددکار تاریخ، اولين و کامل ترين الگوی بشریت در مسير مددکاری اجتماعی بزرگمردی که وصف نوازش های پدرانه اش ورد زبان همه بزرگمردان تاريخ از ازل تا ابد خواهد بود؛ می باشیم  بر خود لازم و اجب می دانم ضمن تبریک این روز بزرگ آرزومند سلامتی و تندرستی برای تمامی مددکاران ایران زمین باشم .
دکتر رضا عباسی
مدیر کل بهزیستی استان کرمان