کارگاه آموزشی زوج درمانی و شناختی و رفتاری در بهزیستی کرمان با حضور مدیران و مشاوران مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی زوج درمانی و شناختی رفتاری با بیان اینکه خانواده منبع توسعه هر جامعه ای است ، اظهار داشت : در گذشته به مسائل مربوط به خانواده توجه چندانی نمی شد اما امروزه خانواده درمانی به یک مبحث بسیار مهم تبدیل شده است.

وی افزود: درحال حاضر 50 درصد آسیب های اجتماعی ، به دلیل مشکلات مربوط به ازدواج و مسائلی از قبیل روابط عاطفی بین ذوجین است .
عباسی با بیان اینکه زندگی در عصر تکنولوژی باعث فاصله گرفتن ما از مسائل سنتی شده است ، بیان    داشت : آموزش مهارتهای زندگی یکی از کمبودهای جدی در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه آموزش در هر کاری یک اصل است ، افزود : ضروری است که رسانه ملی شبکه ای را برای مباحث آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی و مسایل مربوط به خانواده اختصاص دهد.
مدیرکل بهزیستی با اشاه به انجام نیاز سنجی از مراکز مشاوره تحت پوشش بهزیستی گفت: دراین نیاز سنجی مشخص شد که مشکل بیشتر مراجعان به این مراکز ، مسائل زناشویی و خانوادگی بوده است.
وی ادامه داد: به همین منظور مقرر شد تا کارگاه آموزشی زوج درمانی و شناختی درمانی را برای مشاوران این مراکز برگزار کنیم .
مدیر کل بهزیستی یادآور شد : جامعه هدف تعیین شده  برای این کارگاه آموزشی مشاوران مراکز تحت نظارت بهزیستی نیز بوده است.
برپایه این خبر دراین کارگاه آموزشی دو روزه که در محل هتل جهنگردی کرمان برگزار شد، مدیران و مشاوران مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی با مباحثی مختلفی چون مشاوره ،زوج درمانی و شناخت رفتارها و راهکارهای ارایه شده برای مقابله با مشکلات  خانواده ها آشنا شدند.