ساعات کار کتابخانه


شنبه ها


12 الی 14

یکشنبه ها


12الی 14

پنجشنبه ها


11 الی 13

جمعه ها


12 الی 14


مدارک مورد نیاز برای عضویت در کتابخانه

1. کپی کارت دانشجویی

2. کپی کارت ملی

3.  2قطعه عکس

4. 2000تومان،حق عضویت