ردیف
نام شهرستان
نام کلینیک
واحد
1-
کرمان
پلی کلینیک سجاد
فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، ادیولوژی ، ارتوپدی فنی ، گفتار درمانی
2-
کرمان
جامع توانبخشی
کاردرمانی ،گفتار درمانی ، اپتومتری
3-
بم
موسی بن جعفر (ع)
کاردرمانی ،گفتار درمانی
4-
سیرجان
حضرت ابوالفضل (ع)
فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، ادیولوژی ، اپتومتری ، گفتار درمانی
5-
رفسنجان
التیام
فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، ادیولوژی ، گفتاردرمانی
6-
شهربابک
سید الشهداء
فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، ادیولوژی ، گفتاردرمانی، اپتومتری
7-
جیرفت
قائم
فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی
8-
کهنوج
بهزیستی
فیزیوتراپی
9-
منوجان
بهزیستی
فیزیوتراپی
10-
عنبرآباد
بهزیستی
فیزیوتراپی
11-
زرند
علی ابن موسی الرضا
فیزیوتراپی ، کاردرمانی
12-
بافت
علی ابن ابیطالب
فیزیوتراپی
13-
راور
حضرت امیر(ع)
فیزیوتراپی
14-
بروات
شهید ابوالحسن عسکری
فیزیوتراپی
15-
بردسیر
بهزیستی
فیزیوتراپی