کوهپیمایی دانشجویان مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی کرمان با حضور جمع کثیری از دانشجویان و اساتید این مرکز آوزشی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکترعباسی مدیر کل و رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق گفت : این  کوهپیمایی در راستای ترویج فرهنگ ورزش و پویایی در بین دانشجویان  برگزار شد. وی افزود : کوهپیمایی دانشجویان به مناسبت روز ملی خلیج فارس و در حمایت از این روز بزرگ ، در کوههای مسجد صاحب الزمان کرمان انجام شد.
دکترعباسی با بیان اینکه دانشجویان از اجرای چنین  برنامه هایی احساس رضایت دارند، اظهار داشت : اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در این پیاده روی و اهدا جوایزی به شرکت کنندگان موجب استقبال پرشور دانشجویان از کوهپیمایی شده است.
گفتنی است مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی کرمان در سال گذشته چندین  کوهپیمایی برگزار کرد.