همزمان با سوم خرداد سالروز حماسه جاودان آزاد سازی خرمشهر پرسنل اداره کل بهزیستی استان کرمان با تجمع در ورودی ساختمان ستاد مرکزی بهزیستی این روز را گرامی داشتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، مسئولان و پرسنل بهزیستی دراین تجمع و درحالی که پرچم جمهوری اسلامی و پرچمهای منقش به نام ائمه اطهار (ع) را حمل می کردند با توزیع شربت ، رهگذران و مراجعین به بهزیستی را پذیرایی کردند.
پخش سرودهای حماسی و توزیع تراکت و بروشورهای آشنایی پرسنل با حماسه آزاد سازی خرمشهر از دیگر برنامه های این روز بود.