یازدهمین جلسه شورای سیاستگذاری رفاه در سال 90به ریاست مدیرکل بهزیستی و با حضور اعضاء تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در ابتدای این جلسه پس از قرائت مصوبات جلسه گذشته ، دبیر شورا به ارائه گزارشی از روند پیگیریهای صورت گرفته درخصوص مصوبات پرداخت .
برپایه این خبر در ادامه دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی طی سخنانی گفت : بخش عمده ای از بدنه پرسنلی بهزیستی به دلیل نوع کار و فعالیتی که انجام می دهند مصداق بارز سختی کار هستند که از این جهت ناخودآگاه دچار ناراحتی ها و مشکلات جسمی و روحی می شوند لذا باید با استفاده از تمام توان و استعداد و امکانات موجود در بهزیستی استان و برقراری تمامل با دستگاههای اجرایی همکار در سطح استان که دارای امکاناتی جهت بهره مندی پرسنل خود هستند ، زمینه بهره مندی و استفاده تمامی پرسنل بهزیستی از امکانات رفاهی و اقامتی را فراهم نمائیم تا ایشان بتوانند از این طریق بخشی از فشار وارد شده ناشی از سختی و حجم بالای کار را تخلیه نمایند.

مدیرکل بهزیستی افزود: دراین تلاش و برنامه ریزی جهت فراهم نمودن امکانات رفاهی برای پرسنل دقت لازم صورت گیرد تا تمامی پرسنل شاغل در بهزیستی از این فرصت های ایجاد شده بهره مند شوند.
دکتر عباسی ادامه داد : امکانات رفاهی موجود بهزیستی و فرصتهای ایجاد شده متعلق به تعداد خاصی از پرسنل بهزیستی نیست ، هر آنچه که مهیا شده متعلق به فرد فرد پرسنل بهزیستی در سراسر این استان پهناور است که همگی حق دارند به یک اندازه از این فضا استفاده نمایند.
رئیس شورای سیاستگذاری رفاه دربهزیستی استان کرمان افزود : هنر خوب بنده و شما این باشد که با برنامه ریزی صحیح ، تلاش مستمر و شبانه روزی ، بهینه سازی امکانات موجود و تعامل با دیگر دستگاهها برای بهره مندی از امکانات آنان ، فضا و بستر را برای سفر ، تفریح ، استراحت و… تمامی همکارانمان در هر رده و سمتی و در هر نقطه از استان فراهم نمائیم تا از این طریق همکاران زحمت کشمان بتوانند با تجدید قوای ایجاد شده و رفع خستگیهای ناشی از کار مستمر مددکاری ، با روحیه مضاعف و توان و انرژی جدید مجدداً برای خدمت رسانی در محل کار خود حاضر شوند.
دکتر عباسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : در بخش مددجویی نیز تلاش شود تا علاوه بر جذب سهمیه های اختصاص یافته به اردوهای فرهنگی ، تفریحی و سیاحتی از طریق تعامل بیشتر با ستاد سازمان بهزیستی کشور ، دستگاههای دولتی و بخشهای خصوصی بزرگ استان که دارای امکاناتی در داخل یا خارج از استان هستند و خیرین و موسسات نیکوکاری ، امکان و فرصتهای جدید و بیشتری برای بهره مندی مددجویان تحت حمایت از برنامه های اردویی فراهم نمائیم .
شایان ذکر است در ادامه این جلسه اعضاء به بیان نظرات خود براساس دستور کار جلسه پرداختند که در هر مورد تصمیماتی گرفته شد.