طرح مانا در جیرفت کلید خورد

در راستای کلید خوردن اجرای طرح مانا در شهرستان جیرفت جزئیات و راهکارهای تعامل بیشتر بهزیستی ، فنی وحرفه ای وآموزش و پرورش در نشستی سه جانبه از سوی روسای این ادارات مورد نقد وبررسی قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان خداداد سالاری زاده سرپرست بهزیستی جیرفت به همراه رییس اداره فنی وحرفه ای وبا حضور نماینده اداره آموزش وپرورش جیرفت راهکارهای تعامل بیشتر وموثرتر این سه مجموعه را به منظور اجرای هرچه بهتر این طرح مورد نقد وبررسی قرار دادند . خداداد سالاری زاده سرپرست بهزیستی جیرفت در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت همکاری مسئولانه همه اقشار ودستگاههای اجرایی در به ثمر رسیدن طرح های اجتماع محور عنوان داشت : طرح فوق با رویکرد آگاه سازی و ارتقاء بلوغ فکری و توانمندی های نوجوانان و به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی طراحی وبه اجرا در آمده است وی ادامه داد : طرح مانا فعالیت محور و مبتنی بر اقدامات و بررسی مشکلات دوره نوجوانی است. در ادامه حضار به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مربوطه به اجرای دقیق وموثراین طرح پرداختند که در پایان شمس الدینی رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان جهت برگزاری دوره های آموزشی و کارآفرینی برای نوجوانان و همچنین کریمی نماینده آموزش و پرورش در خصوص ارائه لیست نوجوانان مناطق آسیب خیز شهرستان به اداره بهزیستی قول مساعد دادند.