به دنبال انعقاد تفاهم نامه فی مابین سازمان بهزیستی  کشور  و وزارت تعاون، 11500 میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه به منظور تشکیل تعاونیها توسط جامعه هدف بهزیستی استان کرمان و مددجویان کمیته امداد امام(ره) اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان در جلسه ای که با هدف اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه  مذکور و با حضور دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، مهندس ترکزاده مدیر کل تعاون استان کرمان ، معاونین بهزیستی و مراکز غیر دولتی و جمعی دیگر از کارشناسان در محل تالار نیلوفر ستاد مرکزی بهزیستی برگزار شد ، مقررگردید  تا اداره کل تعاون به منظور آشنایی با قوانین و مقررات تشکیل تعاونیها در محل اداره تعاون هر شهرستان کلاسهای آموزشی برگزار کند .