1291 نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان کرمان در سال گذشته از تسهیلات خود اشتغالی بهره مند شدند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت: یکی از فعالیتهای مهمی که بهزیستی در سال 90 برای مددجویان تحت حمایت خود انجام داد راه اندازی سامانه اشتغال بود که در این سامانه جهت مشخص شدن وضعیت مددجویان جویای کار و در نهایت برنامه ریزی برای رفع معضل بیکاری افراد متقاضی کار ثبت نام کردند .

وی با بیان اینکه مبلغ پرداختی تسهیلات خود اشتغالی به مددجویان بیش از 11 میلیارد ریال بوده است، افزود : توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای با هدف کمک به جذب مددجویان مستعد از طریق کسب مهارت لازم دربازار کار ، از دیگر برنامه های بهزیستی در سال 90 بوده که طی سال گذشته بیش از 25 میلیون ریال شهریه آموزشهای فنی و حرفه ای برای 179نفر از مددجویان پرداخت شده است.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در بهزیستی اعتباری تحت عنوان  پرداخت یارانه جبران کارایی معلولین وجود دارد یاد آور شد : این اعتبار درقبال بکار گیری معلولین توسط کار فرمایان مراکز خصوصی و غیر دولتی با توجه به شدت معلولیت آنها از 10 تا 50 درصد دستمزدی که به آنها پرداخت می شود ،هزینه می شود.
وی اظهار داشت در سال گذشته مبلغ 300 میلیون ریال به تعداد 32 نفر از کار فرمایان که اشتغال پایدار را برای 138 نفر از مددجویان بهزیستی فراهم نموده بودند پرداخت شد.